Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Odwołanie postępowania w trybie konkursu uzupełniającego nr 06-12-000137/PSY/04/1/04.2740.021.02/1 w rodzaju OPIEKA PSYCHIATRYCZ

14-12-2011

Odwołanie postępowania w trybie konkursu uzupełniającego nr 06-12-000137/PSY/04/1/04.2740.021.02/1 w rodzaju OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie odwołuje postępowanie w trybie konkursu uzupełniającego nr 06-12-000137/PSY/04/1/04.2740.021.02/1 w rodzaju: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, na terenie: powiat wadowicki (1218).
 
Podstawę prawną odwołania w/w postępowania stanowi art. 139 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.) w związku z § 2 ust. 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004r. w sprawiesposobu ogłaszania  o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez  Narodowy  Fundusz Zdrowia, zapraszania do udziału w rokowaniach, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej oraz jej zadań (Dz. U. 2004 r. Nr 273, poz. 2719).
 
 
Sekcja ds. Rehabilitacji,
Opieki Psychiatrycznej i Leczenia Uzależnień
tel.: (12) 29-88-160, 155, 171
Wszystkie aktualności