Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy na wykonanie i dostawę recept różowych

18-06-2010
OGŁOSZENIE
 
O POSTĘPOWANIU W SPRAWIE ZAWARCIA UMOWY
NA WYKONANIE I DOSTAWĘ RECEPT RÓŻOWYCH
 
 
 
Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie i dostawę recept różowych.
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa różowych recept lekarskich zgodnie ze szczegółowym opisem stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia, w ilości 3 000 bloczków (1 bloczek zawiera po 20 sztuk recept różowych (1 sztuka = oryginał + kopia), zawierający na okładce bloczka informację o zakresie numerów w danym bloczku (od...do...), przedstawionych liczbami i kodami kreskowymi).
 
Wymagany termin realizacji zamówienia:
  • Umowa obowiązywać będzie do dnia, w którym Zamawiający zakończy wydawanie lekarzom recept dostarczonych na podstawie tej umowy.
  • Dostawy wg potrzeb zamawiającego do siedziby MOW NFZ w Krakowie mieszczącej się przy ul. Racławickiej 56a, na podstawie zamówień składanych faksem, mailem lub pisemnie przez upoważnionego pracownika zamawiającego.
  • Realizacja zamówienia do 14 dni roboczych od daty złożenia zamówienia faksem, mailem lub pisemnie.
Termin składania ofert cenowych upływa dnia 02-07-2010 r.
 
Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Wydziału Gospodarki Lekami Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie, 30-017 Kraków, ul. Racławicka 56a, pokój 25 do godz. 16.00.
 
Dodatkowych informacji na temat postępowania udziela: Katarzyna Latko, Wydział Gospodarki Lekami, tel. 012/29-88-471.
 
Załącznik:
 
Wszystkie aktualności