Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Ogłoszenie o przesunięciu terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na zawieranie przez Narodowy Fundusz Zd

20-06-2007
Ogłoszenie o przesunięciu terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego
na zawieranie przez Narodowy Fundusz Zdrowia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:
leczenie szpitalne w zakresie szpitalnych oddziałów ratunkowych.


Na podstawie zastrzeżenia wynikającego z ogłoszenia postępowania konkursowego na zawieranie przez Narodowy Fundusz Zdrowia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne, w zakresie szpitalnych oddziałów ratunkowych z dnia 15 maja 2007 roku, Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Krakowie, kod 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 - dla Oferentów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej na terenie województwa małopolskiego, w rodzaju:

Leczenie Szpitalne
postępowanie nr 06-07-003872/LSZ/03/1/03.3300.008.03/1

na rok 2007 i lata następne przesuwa następujący termin:

rozstrzygnięcia postępowania z dnia 20 czerwca 2007 roku na dzien 27 czerwca 2007 roku.

Pozostała część ogłoszenia pozostaje bez zmian.DYREKTOR
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
w Krakowie

Maria Janusz
Wszystkie aktualności