Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Ogłoszenie o przesunięciu terminu składania ofert oraz otwarcia ofert i rozstrzygnięcia w postępowaniach nr: 06-08-000432/REH/0

02-10-2008
Ogłoszenie o przesunięciu terminu składania ofert oraz otwarcia ofert i rozstrzygnięcia w postępowaniach nr:
 
06-08-000432/REH/05/1/05.2300.024.04/4/M
06-08-000433/REH/05/1/05.1300.207.02/4/M
06-08-000434/REH/05/1/05.1310.208.02/4/M
 
Na podstawie zastrzeżenia wynikającego z ogłoszenia postępowania o rokowaniach w sprawie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Krakowie przesuwa następujące terminy:
Składania ofert z dnia  02 października 2008 roku na dzień 06 października 2008 roku.
Otwarcia Ofert z dnia  03 października 2008 roku na dzień 07 października 2008 roku.
Rozstrzygnięcie z dnia 08 października 2008 roku na dzień 15 października 2008 roku.
Pozostała część ogłoszenia pozostaje bez zmian.
 
 
                                                        Wydział ds. Służb Mundurowych
Wszystkie aktualności