TIP

800 190 590

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Ogłoszenie o przesunięciu terminu składania ofert oraz otwarcia ofert w postępowaniach konkursowych na zawieranie przez Narodowy

23-11-2007
Ogłoszenie o przesunięciu terminu składania ofert oraz otwarcia ofert w postępowaniach konkursowych na zawieranie przez Narodowy Fundusz Zdrowia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne

Na podstawie zastrzeżenia wynikającego z ogłoszenia o konkursie ofert na zawieranie przez Narodowy Fundusz Zdrowia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 12 listopada 2007 roku, Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Krakowie kod 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 - dla oferentów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej na terenie województwa małopolskiego, w rodzaju ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne :

na rok 2008 i lata następne przesuwa następujące terminy:

 • Składania ofert z dnia 26 listopada 2007 roku na dzień 30 listopada 2007 roku.
 • Otwarcia Ofert z dnia 29 listopada 2007 roku na dzień 03 grudnia 2007 roku.

  Pozostała część ogłoszenia pozostaje bez zmian.  Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
  Dział Kontraktowania
  Sekcja Ambulatoryjnych Świadczeń Specjalistycznych
  Tel. kontaktowy: Piotr Klik: 012 616-76-91

 • Wszystkie aktualności