Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na zawieranie przez Narodowy Fundusz Zdrowia umów o udzielanie świadczeń opieki zdro

18-12-2007
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na zawieranie przez
Narodowy Fundusz Zdrowia
umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: pomoc doraźna
i transport sanitarny "N" na rok 2008

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Krakowie informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na zawieranie przez Narodowy Fundusz Zdrowia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny "N" na rok 2008.


Jadwiga Hospodarewska
Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych

Wszystkie aktualności