Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Ogłoszenie postępowań konkursowych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie badań rezonansu magnetycznego ASDK

25-08-2017

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 25 sierpnia 2017 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna – ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne (ASDK) w zakresie badań rezonansu magnetycznego (02.7250.072.02) na obszar następujących powiatów: dąbrowskiego, bocheńskiego, brzeskiego, gorlickiego, oświęcimskiego oraz olkuskiego.

Cena oczekiwana jednostki rozliczeniowej w konkursie ofert w sprawie zawarcia umów w rodzaju AOS ASDK:

Kod zakresu świadczeń

cena oczekiwana

02.7250.072.02

1 zł

 

Informator o postępowaniu konkursowym oraz materiały informacyjne są dostępne na stronie www.nfz-krakow.pl w zakładce Kontraktowanie 2017 - postępowania konkursowe . Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią cytowanego ogłoszenia oraz stosownych aktów prawnych.

Oferty należy składać bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty w siedzibie MOW NFZ w Krakowie przy ul. Józefa 21 do dnia 8 września 2017 r. do godziny 16.00.

Planowany termin rozstrzygnięcia przedmiotowych postępowań konkursowych to 20 września 2017 r.

Dział Kontraktowania Świadczeń AOS i STM

12 29-88-269, 274

Wszystkie aktualności