Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

OPIEKA PALITYWNA I HOSPICYJNA – uzupełniające konkursy ofert

31-03-2014

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje zainteresowane podmioty, że w dniu 31.03.2014 r. ogłoszone i opublikowane zostały postępowania konkursowe o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna w zakresie świadczenia w hospicjum domowym na terenie powiatów: gorlickiego, m. Nowy Sącz, nowotarskiego i oświęcimskiego oraz w zakresie porada w poradni medycyny paliatywnej na terenie powiatów: nowosądeckiego, brzeskiego i m. Nowy Sącz.
Informator o postępowaniu konkursowym oraz materiały informacyjne są dostępne na stronie www.nfz-krakow.pl w zakładce Kontraktowanie 2014 r. Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią cytowanego ogłoszenia oraz stosownych aktów prawnych.
 
Oferty należy składać bezpośrednio w siedzibie MOW NFZ w Krakowie ul. Józefa 21, do dnia 14.04.2014 r. do godz. 16.00 lub za pośrednictwem poczty.

Jednocześnie informujemy, że cena oczekiwana w ogłoszonych konkursach w zakresie świadczenia w hospicjum domowym za osobodzień opieki wynosi 42 zł, natomiast w zakresie poradni medycyny paliatywnej za poradę wynosi 40 zł.


Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ
Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sekcja ds. POZ, PRO, OPD
Tel. 12/29-88-135, 162, 267

Wszystkie aktualności