Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Podpisywanie umów w rodzaju POZ – HARMONOGRAM SPOTKAŃ - KRAKÓW

18-12-2015

Małopolski OW NFZ w Krakowie uprzejmie informuje, że od dnia 22 grudnia 2015 r., (wtorek) rozpoczyna wydawanie oraz  podpisywanie  umów na 2016 rok i lata następne ze Świadczeniodawcami  realizującymi umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna (POZ).


Podpisywanie umów będzie się odbywało  zgodnie z właściwością tj. w siedzibach  delegatur oraz w Krakowie -  w siedzibie tut. Oddziału  przy ul. Ciemnej 6 (piwnica).


Umowy podpisywane  będą  zgodnie  z  załączonym harmonogramem. Dodatkowo harmonogram został przesłany także w ISI.


Harmonogram będzie codziennie aktualizowany zgodnie z dalszą oceną wniosków oczekujących na uzupełnienie braków.


Uprzejmie prosimy o sprawdzanie komunikatów i przybycie osób uprawnionych do podpisania umowy. W przypadku niemożności osobistego przybycia prosimy o stosowne pełnomocnictwa dla Osób uprawnionych przez Świadczeniodawców do podpisania umowy.

Wszystkie aktualności