Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Podstawowa opieka zdrowotna – nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska w POZ - AKTUALIZACJA DANYCH 2011 (anekso

07-12-2010
Podstawowa opieka zdrowotna –  nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska w POZ - AKTUALIZACJA DANYCH 2011 (aneksowanie umów do 28 lutego 2011r.) DLA OFERENTÓW TWORZONYCH I NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ, MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI I MINISTRA WŁAŚCIWEGO DS. WEWNĘTRZNYCH
 
Wydział ds. Służb Mundurowych - informuje, że w systemie ISI  została udostępniona aplikacja Ofertowanie umożliwiająca przeprowadzenie elektronicznej aktualizacji na rok 2011 danych umów w rodzaju: Podstawowa opieka zdrowotna w zakresach:
- nocna i świąteczna opieka medyczna w poz,
- nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska w poz,
- nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka pielęgniarska w poz,
- nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska w poz,
-nocna i świąteczna wyjazdowa opieka pielęgniarska w poz, 
dla aktualnych świadczeniodawców aneksujących umowy.

Definicja postępowania aktualizacyjnego o kodzie technicznym  06-11-001430/POZ/01/9/6/M jest dostępna do pobrania w Portalu Świadczeniodawcy (Umowy na realizację świadczeń\ Informator o postępowaniach na rok 2011).
W celu terminowego udostępnienia wersji elektronicznych umów na 2011 rok, prosimy o przesłanie w/w aktualizacji danych najpóźniej do dnia 14 grudnia 2010 r. - wyłącznie  w wersji elektronicznej poprzez system ISI (Aktualizacja danych\ Pliki aktualizacji - rok 2011), z jednoczesnym przesłaniem wydrukowanego  oświadczenia o zgodności przesłanych danych ze stanem faktycznym, podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania Świadczeniodawcy.
Uwaga: Do aneksowanych umów w w/w zakresach wymagane jest Oświadczenie o objęciu opieką” (załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 74/2010/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna).

 

Wydział ds. Slużb Mundurowych  
tel.(12) 29-88-392

Wszystkie aktualności