Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Podstawowa opieka zdrowotna – transport sanitarny w POZ – ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW na rok 2011 oraz AKTU

06-12-2010

Podstawowa opieka zdrowotna –  transport sanitarny w POZ  –  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW na rok 2011 (dla umów wygasających 31 grudnia 2010 roku) oraz
AKTUALIZACJA DANYCH na rok 2011 (dla umów niewygasających 31 grudnia 2010r. i  umów zawartych na podstawie złożonych  w roku 2010 nowych wniosków ofertowych,
z terminem obowiązywania do dnia 31 grudnia 2010r. – tylko wersja elektroniczna)

Dział Kontraktowania Świadczeń - informuje, że w systemie ISI  została udostępniona aplikacja Ofertowanie umożliwiająca złożenie wniosku o zawarcie umowy w zakresie:  transport  sanitarny w POZ lub przeprowadzenie elektronicznej aktualizacji na rok 2011 w tym zakresie.

Definicja postępowania o kodzie technicznym  06-11-001432/POZ/01/6/6 jest dostępna do pobrania w Portalu Świadczeniodawcy (Umowy na realizację świadczeń\ Informator o postępowaniach na rok 2011).

W celu terminowego udostępnienia wersji elektronicznych umów na 2011 rok, prosimy o składanie kompletnych  wniosków o zawarcie umów w POZ w BOKO przy ul. Józefa 21 do dnia 15 grudnia 2010 r., do godz. 16.00.

W przypadku umów podlegających aneksowaniu, prosimy o  przesłanie w/w aktualizacji danych do dnia 13 grudnia 2010 r. - wyłącznie  w wersji elektronicznej poprzez system ISI (Aktualizacja danych\ Pliki aktualizacji - rok 2011), z jednoczesnym przesłaniem wydrukowanego  oświadczenia o zgodności przesłanych danych  ze stanem faktycznym, podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania Świadczeniodawcy.
W obu przypadkach  wymagane jest aktualne „Oświadczenie o objęciu opieką” (załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 74/2010/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna).

 

Oświadczenie o prawdziwości przedłożonych danych aktualizacyjnych

 Oświadczenie o objęciu opieką


Sekcja ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej
tel.(12) 29-88-168, 175, 177,162

Wszystkie aktualności