Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Postępowania konkursowe w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna

07-02-2017

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 07 lutego 2017 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe w rodzaju: opieka paliatywna i hospicyjna na okres od 01.07.2017 r. do 30.06.2022 r. w następujących obszarach kontraktowania:

Kod zakresu świadczeń Zakres świadczeń Obszar kontraktowania
15.4180.021.02 świadczenia w oddziale medycyny paliatywnej / hospicjum stacjonarnym subregiony
15.2180.027.02 świadczenia w hospicjum domowym subregiony
15.2181.027.02 świadczenia w hospicjum domowym dla dzieci subregiony
15.1180.007.02 porada w poradni medycyny paliatywnej województwo

Subregiony przyjęte w konkursie ofert w sprawie zawarcia umów w rodzaju OPH przedstawiają się następująco:

  • m. Kraków, krakowski, wielicki, proszowicki
  • bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski, m. Tarnów
  • m. Nowy Sącz, nowosądecki, gorlicki, limanowski
  • nowotarski, tatrzański, myślenicki, wadowicki, suski
  • miechowski, olkuski, chrzanowski, oświęcimski

Ceny oczekiwane jednostek rozliczeniowych w konkursie ofert w sprawie zawarcia umów w rodzaju OPH w poszczególnych zakresach świadczeń przedstawiają się następująco:

Kod zakresu świadczeń Zakres świadczeń Cena oczekiwana
15.4180.021.02 świadczenia w oddziale medycyny paliatywnej / hospicjum stacjonarnym 56,19 zł
15.2180.027.02 świadczenia w hospicjum domowym 56,19 zł
15.2181.027.02 świadczenia w hospicjum domowym dla dzieci 56,19 zł
15.1180.007.02 porada w poradni medycyny paliatywnej 56,19 zł

Informator o postępowaniu konkursowym oraz materiały informacyjne są dostępne na stronie internetowej MOW NFZ w zakładce Kontraktowanie 2017 („postępowania konkursowe”). Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią cytowanego ogłoszenia oraz stosownych aktów prawnych.

Oferty należy składać bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty w siedzibie MOW NFZ w Krakowie przy ul. Józefa 21 do dnia 21 lutego 2017 r. do godziny 16.00.

O szczegółowym harmonogramie otwarcia ofert, począwszy od dnia 23 lutego br. zostaną Państwo powiadomieni oddzielnym komunikatem.

Planowany termin rozstrzygnięcia przedmiotowych postępowań konkursowych to 16 maja 2017 r.

Jednocześnie Małopolski OW NFZ zachęca wszystkich oferentów do szczegółowego zapoznawania się z publikowanymi na stronie internetowej Oddziału komunikatami dotyczącymi ogłoszonych postepowań konkursowych w przedmiotowym rodzaju.

Dział Kontraktowania Świadczeń POZ, PRO i OPD

12 29-88-171,135,162,267

Wszystkie aktualności