Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Postępowania konkursowe w rodzaju rehabilitacja lecznicza

23-03-2017

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 23 marzec 2017 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe w rodzaju: rehabilitacja lecznicza na okres od 01.07.2017 r. do 30.06.2022 r. w zakresach:

  • Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna (05.1300.207.02),
  • Fizjoterapia ambulatoryjna (05.1310.208.02),
  • Fizjoterapia domowa (05.1310.209.02).

Postępowania zostały ogłoszone na obszary kontraktowania jak poniżej - Oferent powinien wybrać postępowanie konkursowe na obszar właściwy dla adresu miejsca udzielania świadczeń. 

  • lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna i fizjoterapia ambulatoryjna – grupy gmin, dzielnice (m. Kraków)

Załącznik nr 1 - obszary kontraktowania 

  • fizjoterapia domowa - grupy dzielnic (m. Kraków) i powiaty

Załącznik nr 2 - obszary kontrakowania 

Ceny oczekiwane jednostek rozliczeniowych w konkursie ofert w sprawie zawarcia umów w rodzaju REH w poszczególnych zakresach świadczeń: 

Kod zakresu świadczeń Zakres świadczeń Cena oczekiwana
05.1300.207.02 lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna 1,30 zł
05.1310.208.02 fizjoterapia ambulatoryjna 1,05 zł
05.1310.209.02 fizjoterapia domowa 1,10 zł

Informator o postępowaniu konkursowym oraz materiały informacyjne są dostępne na stronie internetowej Oddziału w zakładce Kontraktowanie 2017 (postępowania konkursowe). Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią cytowanego ogłoszenia oraz stosownych aktów prawnych.

Oferty należy składać bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty w siedzibie MOW NFZ w Krakowie przy ul. Józefa 21 do dnia 6 kwietnia 2017 r. do godziny 16.00.

O szczegółowym harmonogramie otwarcia ofert, począwszy od dnia 10 kwietnia br. zostaną Państwo powiadomieni oddzielnym komunikatem.

Planowany termin rozstrzygnięcia przedmiotowych postępowań konkursowych to 31 maja 2017 r.

W przypadku trudności z określeniem właściwego obszaru kontraktowania dla oferowanego miejsca udzielania świadczeń prosimy o kontakt telefoniczny z Działem merytorycznym.

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące kontraktowania świadczeń 

Dział Kontraktowania Świadczeń Rehabilitacji,
(12) 29-88-209, 205, 166

Wszystkie aktualności