Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Postępowania konkursowe w rodzaju rehabilitacja lecznicza

30-06-2017

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 29 czerwca 2017 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe w rodzaju: rehabilitacja lecznicza na okres od 01.10.2017 r. do 30.06.2022 r. w zakresach:

  • Fizjoterapia ambulatoryjna (05.1310.208.02),

  • Fizjoterapia domowa (05.1310.209.02).

Postępowania zostały ogłoszone na obszary kontraktowania określone w ogłoszeniu postępowania konkursowego. Oferent przed złożeniem oferty powinien dokonać weryfikacji prawidłowości obszaru kontraktowania świadczeń w jakim planuje wystąpić - obszar właściwy dla adresu miejsca udzielania świadczeń.

Pomocniczo w celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości co do prawidłowego obszaru kontraktowania w załączeniu do niniejszego komunikatu przekazane zostaje ich szczegółowe ujęcie:

Ceny oczekiwane jednostek rozliczeniowych w konkursie ofert w sprawie zawarcia umów w rodzaju REH w poszczególnych zakresach świadczeń:

Kod zakresu świadczeń

Zakres świadczeń

Cena oczekiwana

05.1310.208.02

fizjoterapia ambulatoryjna

1,05 zł

05.1310.209.02

fizjoterapia domowa

1,02 zł

 

Informator o postępowaniu konkursowym oraz materiały informacyjne są dostępne na stronie www.nfz-krakow.pl w zakładce Kontraktowanie 2017 („postępowania konkursowe”). Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią cytowanego ogłoszenia oraz stosownych aktów prawnych.

Oferty należy składać bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty w siedzibie MOW NFZ w Krakowie przy ul. Józefa 21 do dnia 17 lipca 2017 r. do godziny 16.00.

O szczegółowym harmonogramie otwarcia ofert, począwszy od dnia 19 lipca br. zostaną Państwo powiadomieni odrębnym komunikatem.

Planowany termin rozstrzygnięcia przedmiotowych postępowań konkursowych to 15 września 2017 r.

W przypadku trudności z określeniem właściwego obszaru kontraktowania dla oferowanego miejsca udzielania świadczeń prosimy o kontakt telefoniczny na poniżej wskazane nr telefonów.

 

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Małopolski OW NFZ w Krakowie

(12) 29-88-209, 205, 166

Wszystkie aktualności