Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Postępowania konkursowe w rodzaju rehabilitacja lecznicza

04-07-2017

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje o odwołaniu trzech postępowań poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie fizjoterapia ambulatoryjna o  nr.:

  • 06-17-000307/REH/05/1/05.1310.208.02/01 - Dąbrowa Tarnowska
  • 06-17-000353/REH/05/1/05.1310.208.02/01 - Libiąż
  • 06-17-000421/REH/05/1/05.1310.208.02/01 – Chrzanów

Jednocześnie zawiadamiamy, że w dniu 04 lipca 2017 r. zostały ponownie ogłoszone 3 postępowania konkursowe w rodzaju: rehabilitacja lecznicza na okres od 01.10.2017 r. do 30.06.2022 r. w zakresie: Fizjoterapia ambulatoryjna (05.1310.208.02) na w/w obszary tj. Dąbrowa Tarnowska, Libiąż i Chrzanów.

Ceny oczekiwane jednostek rozliczeniowych w konkursie ofert w sprawie zawarcia umów w rodzaju REH w poszczególnych zakresach świadczeń: 

Kod zakresu świadczeń Zakres świadczeń Cena oczekiwana
05.1310.208.02 fizjoterapia ambulatoryjna 1,05 zł

Informator o postępowaniu konkursowym oraz materiały informacyjne są dostępne na stronie www.nfz-krakow.pl w zakładce Kontraktowanie 2017 („postępowania konkursowe”). Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią przywołanego ogłoszenia oraz stosownych aktów prawnych.

Oferty należy składać bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty w siedzibie MOW NFZ w Krakowie przy ul. Józefa 21 do dnia 18 lipca 2017 r. do godziny 16.00.

O szczegółowym harmonogramie otwarcia ofert, począwszy od dnia 19 lipca br. zostaną Państwo powiadomieni odrębnym komunikatem.

Planowany termin rozstrzygnięcia przedmiotowych postępowań konkursowych to 15 września 2017 r.

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Małopolski OW NFZ w Krakowie
(12) 29-88-209, 205, 166

Wszystkie aktualności