Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Postępowania konkursowe w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

07-02-2017

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 07 lutego 2017 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej na okres od 01.07.2017 r. do 30.06.2022 r. w następujących obszarach kontraktowania:

Kod zakresu świadczeń Zakres świadczeń Obszar kontraktowania
14.2140.026.04 świadczenia   zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie województwo
14.2141.026.04 świadczenia  zespołu długoterminowej opieki domowej dla dzieci  wentylowanych mechanicznie województwo
14.5160.026.04 świadczenia w  zakładzie pielęgnacyjno- opiekuńczym/ opiekuńczo-leczniczym subregiony
14.5161.026.04 świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym dla dzieci i młodzieży/ opiekuńczo-leczniczym dla dzieci i młodzieży województwo
14.5170.028.04 świadczenia  w zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie/opiekuńczo-leczniczym dla pacjentów wentylowanych  mechanicznie województwo
14.5171.027.04 świadczenia w  zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym dla dzieci wentylowanych mechanicznie/ opiekuńczo-leczniczym dla dzieci  wentylowanych mechanicznie województwo
14.2142.026.04 świadczenia  w pielęgniarskiej  opiece długoterminowej domowej powiaty

Subregiony przyjęte w konkursie ofert w sprawie zawarcia umów w rodzaju SPO przedstawiają się następująco:

  • m. Kraków, krakowski, wielicki, proszowicki
  • bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski, m. Tarnów
  • m. Nowy Sącz, nowosądecki, gorlicki, limanowski
  • nowotarski, tatrzański, myślenicki, wadowicki, suski
  • miechowski, olkuski, chrzanowski, oświęcimski

Ceny oczekiwane jednostek rozliczeniowych w konkursie ofert w sprawie zawarcia umów w rodzaju SPO w poszczególnych zakresach świadczeń przedstawiają się następująco:

Kod zakresu świadczeń Zakres świadczeń Cena oczekiwana
14.2140.026.04 świadczenia   zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie 170,00 zł
14.2141.026.04 świadczenia  zespołu długoterminowej opieki domowej dla dzieci  wentylowanych mechanicznie 171,00 zł
14.5160.026.04 świadczenia w  zakładzie pielęgnacyjno- opiekuńczym/ opiekuńczo-leczniczym 77,00 zł
14.5161.026.04 świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym dla dzieci i młodzieży/ opiekuńczo-leczniczym dla dzieci i młodzieży 92,00 zł
14.5170.028.04 świadczenia  w zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie/opiekuńczo-leczniczym dla pacjentów wentylowanych  mechanicznie 250,00 zł
14.5171.027.04 świadczenia w  zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym dla dzieci wentylowanych mechanicznie/ opiekuńczo-leczniczym dla dzieci  wentylowanych mechanicznie 400,00 zł
14.2142.026.04 świadczenia  w pielęgniarskiej  opiece długoterminowej domowej 30,08 zł

Informator o postępowaniu konkursowym oraz materiały informacyjne są dostępne na stronie www.nfz-krakow.pl w zakładce Kontraktowanie 2017 („postępowania konkursowe”). Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią cytowanego ogłoszenia oraz stosownych aktów prawnych.

Oferty należy składać bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty w siedzibie MOW NFZ w Krakowie przy ul. Józefa 21 do dnia 21 lutego 2017 r. do godziny 16.00.

O szczegółowym harmonogramie otwarcia ofert, począwszy od dnia 23 lutego br. zostaną Państwo powiadomieni oddzielnym komunikatem.

Planowany termin rozstrzygnięcia przedmiotowych postępowań konkursowych to 17 maja 2017 r.

Jednocześnie Małopolski OW NFZ zachęca wszystkich oferentów do szczegółowego zapoznawania się z publikowanymi na stronie internetowej Oddziału komunikatami dotyczącymi ogłoszonych postepowań konkursowych w przedmiotowym rodzaju.

Dział Kontraktowania Świadczeń POZ, PRO i OPD

12 29-88-171, 135, 162, 267

Wszystkie aktualności