Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Postępowanie konkursowe – programy lekowe

26-09-2017

Komunikat dla Świadczeniodawców o ogłoszeniu - w trybie konkursu ofert - postępowania poprzedzającego zawarcie umów o udzielanie świadczeń  w rodzaju LECZENIE SZPITALNE w zakresie PROGRAMU  ZDROWOTNEGO (lekowego) - Leczenie Niedokrwistości w Przebiegu Przewlekłej Niewydolności Nerek (ICD-10 N 18) - 03.0000.337.02.

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że w dniu 25 września 2017 r. został ogłoszony konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - programy lekowe:

  • Obszar: powiat myślenicki
  • Zakres: Leczenie Niedokrwistości w Przebiegu Przewlekłej Niewydolności Nerek (ICD-10 N 18) - 03.0000.337.02
  • Cena oczekiwana: 1 pkt = 1zł zarówno w zakresach świadczeń nierzeczowych jak i lekach.

Informator o postępowaniach konkursowych oraz materiały informacyjne są dostępne na stronie www.nfz-krakow.pl w zakładce Kontraktowanie/Postępowania Konkursowe/Informator o postępowaniach na rok 2017.
Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią cytowanych ogłoszeń oraz stosownych aktów prawnych.

Oferty należy składać bezpośrednio w siedzibie MOW NFZ w Krakowie ul. Józefa 21 lub za pośrednictwem poczty do dnia 9 października 2017 r.(w placówce do godz. 16.00).

 

Dział Programów Lekowych i Chemioterapii MOW NFZ w Krakowie

tel. 12 29 88 491/488

Wszystkie aktualności