Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Postępowanie konkursowe w rodzaju POMOC DORAŹNA I TRANSPORT SANITARNY

08-05-2017

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje, że  w dniu dzisiejszym, tj. 8 maja 2017 r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny na okres od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2022 r. w zakresie – świadczenia udzielane przez wyjazdowy zespół sanitarny typu „N” (17.3118.031.08). Postępowanie zostało ogłoszone na obszar kontraktowania – województwo.

Cena oczekiwana dla ryczałtu w konkursie ofert w sprawie zawarcia umowy w rodzaju PDT wynosi: 4 153,30 zł.

Informator o postępowaniu konkursowym oraz materiały informacyjne są dostępne na stronie internetowej Oddziału w zakładce Kontraktowanie 2017 (postępowania konkursowe). Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią cytowanego ogłoszenia oraz stosownych aktów prawnych.

Oferty należy składać za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w siedzibie MOW NFZ w Krakowie ul. Józefa  21,  do dnia  22 maja 2017 r.  do godz. 16.00.

Planowany termin rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania konkursowego to 5 czerwca 2017 r.                                    

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ
Wydział do Spraw Służb Mundurowych i Świadczeniobiorców
tel. 12 29 88 337 

Wszystkie aktualności