Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Przesunięcie terminu przekazania danych do weryfikacji list uczniów z zakresu medycyny szkolnej

03-09-2007
Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie uprzejmie informuje, że w związku z licznymi prośbami świadczeniodawców o przesunięcie terminu przekazania danych do weryfikacji list uczniów z zakresu medycyny szkolnej wg stanu na dzień 1 września br., motywowanymi trudnościami w sporządzeniu przedmiotowych list w wymaganym umową terminie do 7 września br. (co wynika ze specyfiki organizacji nowego roku szkolnego), w/w termin wyjątkowo zostaje przedłużony do dnia 14 września br. W następnych okresach rozliczeniowych dane do weryfikacji winny być przez Państwa dostarczane zgodnie z umową tj. do 7 dnia każdego miesiąca rozliczeniowego.
Jednocześnie pragniemy podkreślić, że termin 14 września br. jest ostatecznym terminem, do którego mogą Państwo przekazać dane do weryfikacji list uczniów z zakresu medycyny szkolnej wg stanu na dzień 1 września br. Niedotrzymanie tego terminu skutkować może wstrzymaniem wypłaty środków finansowych należnych z tytułu realizacji umowy.

Maciej Włodek
- WSS - Dział Ewidencji - tel. (0-12) 29-88- 395

Wszystkie aktualności