Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Przesunięcie terminu składania ofert oraz otwarcia ofert w postępowaniu nr 06-12-000069/POZ/0112/01.0000.155.16/2 w rodzaju POD

17-11-2011
Przesunięcie terminu składania ofert oraz otwarcia ofert
w postępowaniu nr  06-12-000069/POZ/0112/01.0000.155.16/2
w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna
 
W ramach postępowania o numerze: 06-12-000069/POZ/0112/01.0000.155.16/2 prowadzonego w trybie rokowań poprzedzającego zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na obszarze zabezpieczenia do 50 000 osób - ryczałt miesięczny, Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie zmienia:
- termin składania ofert  z dnia 17 listopada 2011r. na dzień 22 listopada 2011r.
- termin otwarcia ofert z dnia 18 listopada 2011r. na dzień 23 listopada 2011r.
 
Podstawę prawną przesunięcia w/w terminów stanowi art. 139 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. 2008 Nr 164, poz. 1027 ze zm.) w związku z § 2 ust. 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004r.06-12-000069/POZ/0112/01.0000.155.16/2. w sprawie sposobu ogłaszania  o postępowaniu w sprawie zawarcia umowyo udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez  Narodowy  Fundusz Zdrowia, zapraszania do udziału w rokowaniach, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej oraz jej zadań (Dz. U. 2004 Nr 273, poz.2719) oraz zastrzeżenia zawarte w zaproszeniach do wzięcia udziału w postępowaniu w trybie rokowań nr 06-12-000069/POZ/0112/01.0000.155.16/2.
 
 
Małopolski Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie
Wszystkie aktualności