TIP

800 190 590

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2017 - odwołanie postepowań konkursowych

31-03-2017

Uwzględniając nowe okoliczności związane z planowanymi zmianami legislacyjnymi w zakresie rozporządzenia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. 2013, poz. 1522 ze zm.), w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń, Dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie, na podstawie § 3 ust. 2 pkt 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1980) informuje, o odwołaniu postępowań konkursowych ogłoszonych w dniu 23 marca 2017 r. w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza zakresie fizjoterapia domowa oraz fizjoterapia ambulatoryjna o numerach:

 • 06-17-000064/REH/05/1/05.1310.209.02/01
 • 06-17-000065/REH/05/1/05.1310.209.02/01
 • 06-17-000066/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 06-17-000069/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 06-17-000070/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 06-17-000071/REH/05/1/05.1310.209.02/01
 • 06-17-000074/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 06-17-000077/REH/05/1/05.1310.209.02/01
 • 06-17-000078/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 06-17-000079/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 06-17-000083/REH/05/1/05.1310.209.02/01
 • 06-17-000084/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 06-17-000085/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 06-17-000089/REH/05/1/05.1310.209.02/01
 • 06-17-000093/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 06-17-000094/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 06-17-000097/REH/05/1/05.1310.209.02/01
 • 06-17-000098/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 06-17-000099/REH/05/1/05.1310.209.02/01
 • 06-17-000100/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 06-17-000101/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 06-17-000102/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 06-17-000103/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 06-17-000104/REH/05/1/05.1310.209.02/01
 • 06-17-000106/REH/05/1/05.1310.209.02/01
 • 06-17-000107/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 06-17-000108/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 06-17-000109/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 06-17-000112/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 06-17-000113/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 06-17-000115/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 06-17-000116/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 06-17-000117/REH/05/1/05.1310.209.02/01
 • 06-17-000118/REH/05/1/05.1310.209.02/01
 • 06-17-000119/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 06-17-000120/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 06-17-000121/REH/05/1/05.1310.209.02/01
 • 06-17-000123/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 06-17-000126/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 06-17-000127/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 06-17-000129/REH/05/1/05.1310.209.02/01
 • 06-17-000130/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 06-17-000132/REH/05/1/05.1310.209.02/01
 • 06-17-000133/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 06-17-000134/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 06-17-000135/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 06-17-000136/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 06-17-000138/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 06-17-000139/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 06-17-000140/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 06-17-000143/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 06-17-000147/REH/05/1/05.1310.209.02/01
 • 06-17-000148/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 06-17-000149/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 06-17-000153/REH/05/1/05.1310.209.02/01
 • 06-17-000154/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 06-17-000155/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 06-17-000157/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 06-17-000160/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 06-17-000167/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 06-17-000168/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 06-17-000171/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 06-17-000174/REH/05/1/05.1310.209.02/01
 • 06-17-000175/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 06-17-000178/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 06-17-000180/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 06-17-000181/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 06-17-000182/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 06-17-000183/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 06-17-000184/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 06-17-000185/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 06-17-000186/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 06-17-000188/REH/05/1/05.1310.209.02/01
 • 06-17-000189/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 06-17-000190/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 06-17-000194/REH/05/1/05.1310.209.02/01
 • 06-17-000195/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 06-17-000201/REH/05/1/05.1310.209.02/01
 • 06-17-000203/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 06-17-000204/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 06-17-000205/REH/05/1/05.1310.209.02/01
 • 06-17-000206/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 06-17-000208/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 06-17-000209/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 06-17-000211/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 06-17-000212/REH/05/1/05.1310.209.02/01
 • 06-17-000213/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 06-17-000217/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 06-17-000218/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 06-17-000219/REH/05/1/05.1310.209.02/01
 • 06-17-000220/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 06-17-000223/REH/05/1/05.1310.209.02/01
 • 06-17-000224/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 06-17-000228/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 06-17-000229/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 06-17-000230/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 06-17-000233/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 • 06-17-000234/REH/05/1/05.1310.208.02/01

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Małopolski OW NFZ w Krakowie
Tel. 12 29 88 209, 12 29 88 166, 12 29 88 111

Wszystkie aktualności