Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

REHABILITACJA LECZNICZA - przedłużenie leczenia pacjenta

04-03-2008

Rehabilitacja Lecznicza - przedłużenie leczenia pacjenta

Rehabilitacja Lecznicza - przedłużenie leczenia pacjentów na oddziałach stacjonarnych i dziennych: rehabilitacji ogólnoustrojowej, neurologicznej, pulmonologicznej, kardiologicznej, dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego oraz rehabilitacji domowej - Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w oparciu o zapisy Zarządzenia Nr 60/2007/DSOZ Prezesa NFZ z 19  września 2007r z póź. zm. przypomina:
1. W przypadku potrzeby przedłużenia rehabilitacji pacjenta:
-  w ośrodkach /oddziałach dziennych: rehabilitacji ogólnoustrojowej, kardiologicznej, dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego (§ 13, ust. 3)
-  na oddziałach stacjonarnych: rehabilitacji ogólnoustrojowej, kardiologicznej, neurologicznej i pulmonologicznej (§ 18 ust. 4)
-  rehabilitacji domowej (§ 11 ust. 15) kontynuacja leczenia może nastąpić po uzyskaniu zgody Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
Rozliczenie z Funduszem odbywa się na wniosek Świadczeniodawcy (plik do pobrania)
2. Czas trwania rehabilitacji po przekroczeniu którego wymagane jest uzyskanie zgody w/w zakresach określa Zarządzenia Nr 60/2007/DSOZ Prezesa NFZ z 19  września 2007r z póź. zm.
3. W uzasadnionych medycznie przypadkach Fundusz dopuszcza leczenie pacjentów z jednostką chorobową, której nie uwzględniono w załączniku nr 4 do Zarządzenia Nr 60/2007/DSOZ Prezesa NFZ z 19  września 2007r z póź. zm. stanowiący WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH wg międzynarodowej klasyfikacji ICD-10, kwalifikujących do poszczególnych zakresów świadczeń w rodzaju rehabilitacja, po uzyskaniu zgody Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
Rozliczenie z Funduszem odbywa się na wniosek Świadczeniodawcy (plik do pobrania).


Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego i Rehabilitacji
Agnieszka Winiarska
tel. 012 29 88 325

Wszystkie aktualności