Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Rozliczenia świadczeń zdrowotnych udzielonych na rzecz uprawnionych z krajów UE/EFTA w ramach umowy RTM

11-03-2009

Rozliczenia świadczeń zdrowotnych udzielonych na rzecz uprawnionych z krajów UE/EFTA w ramach umowy RTM

Informujemy, że od dnia 01.01.2009 r. w przypadku rozliczania świadczeń w ramach umowy Pomoc Doraźna i Ratownictwo Medyczne (RTM) udzielonych na rzecz pacjentów uprawnionych na podstawie przepisów o koordynacji należy przypisywać poszczególnym pacjentom następujące produkty rozliczeniowe:
 
  • 17.0001.001.14 – świadczenia udzielane przez zespół sanitarny typu „N” - UE
  • 16.0001.001.14 - świadczenia udzielane przez podstawowy zespół ratownictwa medycznego - UE
  • 16.0002.001.14 - świadczenia udzielane przez specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego - UE
 
Świadczenia należy sprawozdawać za pomocą następujących produktów jednostkowych umożliwiających rozliczenie kosztów rzeczywistych, gdzie:
  • dla zakresu 17.0001.001.14 -  należy wskazać świadczenie 5.21.00.0000015
  • dla zakresu 16.0001.001.14  – należy wskazać świadczenie 5.21.00.0000016
  • dla zakresu 16.0002.001.14 – należy wskazać świadczenie 5.21.00.0000017
 
 
 
Przypominamy, że świadczeniodawca przedstawia - w w/w zakresach - rzeczywisty koszt udzielonego świadczenia poprzez wprowadzenie kwoty „n” zł. poniesionych kosztów rzeczywistych w pozycji „krotność”. Ponieważ cena jednostki rozliczeniowej została ustalona na poziomie 0,01 zł., w związku z tym, zwracamy się z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na wskazanie prawidłowej wartości w pozycji „krotność”, poprzez pomnożenie ostatecznej wartości udzielonych świadczeń przez 100 tzn. w przypadku oszacowania kosztu rzeczywistego na poziomie 420,50 zł, należy wpisać 42050, natomiast w przypadku kwoty 350,00 zł, należy wskazać 35000.
 
            Świadczenia udzielone na rzecz uprawnionych z krajów UE/EFTA, którzy skorzystali z pomocy medycznej na podstawie przepisów o koordynacji w ramach Pomocy Doraźnej zostaną sfinansowane jeżeli:
1)      wprowadzono poprawne sprawozdanie w systemie informatycznym;
2)      wystawiono rachunek/fakturę na wartość odpowiadającą kosztom rzeczywistym udzielonych świadczeń, pokrywającym się z danymi w raporcie statystycznym;
3)      przekazano do Oddziału Funduszu szczegółową kalkulację w/w kosztów;
4)      przekazano do Oddziału Funduszu kserokopię lub odręczny odpis danych dokumentu uprawniającego do świadczeń określonych w § 23 ust. 5 „Ogólnych Warunków Umów o Udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej” (OWU);
Ponadto, zwracamy się z prośbą o wskazanie w treści rachunków/faktur – oprócz kodu i/lub nazwy produktu kontraktowego – takich danych jak: imię uprawnionego, nazwisko uprawnionego oraz kraj ubezpieczenia. Przypominamy o stosowaniu ceny jednostkowej
w kwocie 0,01 zł. oraz o obowiązku wystawienia odrębnego dowodu księgowego za każdego pacjenta.
Informujemy, że zarówno w przypadku dowodu księgowego jak i raportu statystycznego należy wpisać łączny koszt świadczeń, natomiast w kalkulacji kosztów rzeczywistych należy uszczegółowić zakres oraz wartość udzielonej pomocy medycznej.
Poniżej zamieszczamy wzory „Odpisu EKUZ lub Certyfikatu Zastępczego EKUZ” oraz „Kalkulacji kosztów rzeczywistych” do indywidualnego wykorzystania, które mogą służyć Państwu pomocą podczas prowadzonych rozliczeń.
 
 
 
 
 
Wydział Współpracy Międzynarodowej
Sekcja Rozliczeń Międzynarodowych
Tel. 012 29 88 328, 012 29 88 327
 
 
 
 
 
Załączniki:
Wszystkie aktualności