Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Spotkanie informacyjne dotyczące kontraktowania świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza w 2017 r.

24-03-2017

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące kontraktowania świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza w 2017 roku.

W związku z ogłoszeniem postępowań poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju REH w zakresach: lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna, fizjoterapia ambulatoryjna, fizjoterapia domowa, Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie zaprasza Państwa na  spotkanie informacyjne, które odbędzie się w Sali Konferencyjnej w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II przy ul. Prądnickiej 80 w Krakowie -  budynek A V (wjazd bramą główną od ul. Fieldorfa Nila) w dniu 29 marca b.r. w godzinach:

  • 9:00 do 11:30 dla oferentów z obszaru terytorialnego miasto Kraków oraz powiat krakowski
  • 12:00 do 14:30 dla oferentów z pozostałych obszarów terytorialnych

W trakcie spotkania zostaną omówione zagadnienia dotyczące:

  • aspektów technicznych przygotowania ofert,
  • formalno –prawnych wymogów dot. prawidłowego składania ofert,
  • warunków zawierania umów w w/w zakresach świadczeń,
  • wybranych kryteriów wyboru ofert
  • zakresu wymaganej od oferentów dokumentacji, jaką należy dołączyć do ofert.

Ze względów organizacyjnych prosimy o przybycie na spotkanie wyłącznie oferentów albo przedstawicieli oferentów zainteresowanych składaniem ofert w w/w zakresach.

W imieniu udostępniającego Salę Konferencyjną informujemy, że parking na terenie Szpitala jest płatny w wysokości 4 zł/h.

Przypominamy dodatkowo, że nie ma obowiązku potwierdzania pieczęcią delegacji służbowych, w związku z tym, nie będzie stanowiska przygotowanego w tym celu.

                                                                                                          Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkoleń
Małopolskiego OW NFZ w Krakowie,
nr tel.12-29 -88-126, 110

Wszystkie aktualności