Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Świadczenia Pielęgnacyjne i Opiekuńcze – pielęgniarska opieka długoterminowa - AKTUALIZACJA DANYCH 2011 (aneksowanie)

02-12-2010

Świadczenia Pielęgnacyjne i Opiekuńcze – pielęgniarska opieka długoterminowa  - AKTUALIZACJA DANYCH 2011 (aneksowanie)

Dział Kontraktowania Świadczeń - informuje, że w systemie ISI  została udostępniona aplikacja Ofertowanie umożliwiająca przeprowadzenie elektronicznej aktualizacji na rok 2011 danych umów w rodzaju: Świadczenia Pielęgnacyjne i Opiekuńcze  w zakresie pielęgniarska opieka długoterminowa dla aktualnych świadczeniodawców aneksujących umowy
Definicja postępowania aktualizacyjnego o kodzie technicznym  06-11-001427/SPO/14/1/14.2142.026.04/5 jest dostępna do pobrania  w Portalu Świadczeniodawcy (Umowy na realizację świadczeń\ Informator o postępowaniach na rok 2011)
 
W celu terminowego udostępnienia wersji elektronicznych umów na 2011 rok, prosimy o przesłanie w/w aktualizacji danych najpóźniej do dnia 10 grudnia 2010 r. - wyłącznie  w wersji elektronicznej poprzez system ISI (Aktualizacja danych\ Pliki aktualizacji - rok 2011), z jednoczesnym przesłaniem wydrukowanego  oświadczenia o zgodności przesłanych danych ze stanem faktycznym, podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania Świadczeniodawcy.
 Elżbieta Studnicka
12 2988-177
Wszystkie aktualności