Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Świadczeniodawcy PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ - Komunikat dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej dot. realizacji programu pr

30-01-2008
ŚWIADCZENIODAWCY POZ  –  KOMUNIKAT DLA LEKARZY PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ   DOT. REALIZACJI PROGRAMU
PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA
 
 
 
Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że Lekarz POZ zgodnie z Zarządzeniem Nr 69/2007/DSOZ (z późniejszymi zmianami) ma obowiązek realizować świadczenia w ramach profilaktyki chorób układu krążenia. Aby poprawnie realizować ten program, Świadczeniodawca musi posiadać dostęp do Systemu Informatycznego Monitorowania Profilaktyki (SIMP). W celu uzyskania konta dostępu do systemu, Świadczeniodawca powinien do tut. Oddziału złożyć wniosek o założenie konta administratora w systemie SIMP wg załączonego poniżej wzoru.
 
Na podstawie danych zawartych we wniosku, Świadczeniodawcy zostanie przyznane konto zawierające nazwę użytkownika i hasło dostępu dla administratora. Po ich uzyskaniu Świadczeniodawca (administrator) będzie miał możliwość zalogowania się i pracy w systemie SIMP oraz zakładania kont dla kolejnych użytkowników, jak również nadawania i odbierania uprawnień użytkownikom.
 
Formularz należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami i dostarczyć do oddziału. Każdy Świadczeniodawca otrzymuje wyłącznie jedno konto administratora. W celu przyspieszenia procedury założenia konta można przesłać formularz faxem na nr 012/430-69-12, a następnie oryginał na adres: 30-056 Kraków, ul. Józefa 21. Konta dostępu oraz hasła będą przez MOW NFZ przesyłane na adres e-mail podany przez świadczeniodawcę na formularzu. 
 
Informujemy, że Świadczeniodawca, który posiada już konto dostępu do SIMP i pracował w tym systemie w roku 2007, nie ma konieczności składania w/w wniosku.
 
Wzór formularzaplik do pobrania
 
Jednocześnie w celu ułatwienia pracy w systemie SIMP zamieszczamy plik „Pomoc systemu SIMP – Program profilaktyki chorób układu krążenia (CHUK)” – plik do pobrania
 
Adres strony systemu SIMP: https://csm-swd.nfz.gov.pl/
Pomoc techniczna: tel. 032/ 359-52-59, 032/ 359-52-69
 
 
Elżbieta Sołtys
Sekcja POZ i Programów Profilaktycznych
Tel. 012/29-88-124
Wszystkie aktualności