TIP

800 190 590

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Świadczeniodawcy SZP i SOK - komunikat w sprawie dializ „szpitalnych” – przypomnienie

18-05-2010

Świadczeniodawcy SZP i SOK - komunikat w sprawie dializ „szpitalnych” – przypomnienie

 

W wyniku analizy sprawozdawczości za okres I kwartału tzw. dializ szpitalnych („ostrych”) stwierdzono, że jedynie 4 szpitale w województwie sprawozdają przedmiotowe świadczenie jako realizowane dla pacjentów hospitalizowanych.               

W związku powyższym, Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej MOW NFZ przypomina Świadczeniodawcom w rodzaju SZP oraz SOK, że zgodnie z zapisami § 23 pkt.6 Zarządzenia Nr 69/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne, rozliczanie zabiegów hemodializ wykonanych pacjentom w trakcie hospitalizacji, w ramach umowy w rodzaju świadczenia kontraktowane odrębnie (SOK), jest możliwe „wyłącznie w przypadku, gdy leczenie nerkozastępcze nie stanowi elementu kompleksowego procesu diagnostyczno – leczniczego związanego z przyczyną przyjęcia do leczenia szpitalnego”. Tym samym, odrębne rozliczenie dializy w ramach umowy SOK winno dotyczyć pacjentów, którzy znajdują się w programie przewlekłych dializ i zostają przyjęci do leczenia szpitalnego z przyczyny nie pozostającej w związku z potrzebą wykonania ostrej dializy (np. celem wykonania planowanego zabiegu chirurgicznego). Natomiast tzw. dializy szpitalne („ostre”) powinny być rozliczane łącznie z hospitalizacją (sumowanie zgodnie z zał. 1 c do cyt. Zarządzenia).

W związku z powyższym, prosimy Świadczeniodawców w rodzajach SZP i SOK o zweryfikowanie i skorygowanie sprawozdawczości w powyższym zakresie.


Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej MOW NFZ
Tel. (12) 29-88-176

Wszystkie aktualności