TIP

800 190 590

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Świadczeniodawcy udzielający świadczeń w ramach umowy z rodzaju leczenie szpitalne - w zakresie programy zdrowotne (lekowe)

04-03-2014

Świadczeniodawcy udzielający świadczeń w ramach umowy z rodzaju leczenie szpitalne - w zakresie programy zdrowotne (lekowe) – Konkurs ofert - Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, iż w dniu 3.03.2014 r. został ogłoszony konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - w zakresie program lekowy „Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego” na terenie województwa małopolskiego.

Informator o postępowaniu konkursowym oraz materiały informacyjne są dostępne na stronie www.nfz-krakow.pl w zakładce Kontraktowanie 2014. Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią cytowanego ogłoszenia oraz stosownych aktów prawnych.
 
Oferty należy składać bezpośrednio w siedzibie MOW NFZ w Krakowie ul. Józefa 21, do dnia 17 marca 2014 r. do godz. 16.00  lub za pośrednictwem poczty.

 

Wszystkie aktualności