Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Udostępnienie plików umów elektronicznych w rodzaju LECZENIE SZPITALNE - oddziały

20-01-2010

Udostępnienie plików umów elektronicznych w rodzaju leczenie szpitalne - oddziały

Dział Kontraktowania Świadczeń - Sekcja ds. Leczenia Szpitalnego informuje, że w Internetowym Systemie Informacji sukcesywnie zamieszczane są umowy elektroniczne w rodzaju leczenie szpitalne – oddziały (uzależnione jest to od poprawności przesłanej przez Państwa aktualizacji oraz uzupełnienia numeru rachunku bankowego - http://www.nfz-krakow.pl/index.php?com=komunikaty&id=901)
 
 
Informujemy również, że ograniczona została możliwość sprawozdawania i rozliczania świadczeń, dla których wymagane jest spełnienie dodatkowych wymagań:
 
 

nazwa zakresu
nazwa grupy/świadczenia
ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA - HOSPITALIZACJA
DIALIZA WĄTROBOWA
HOSPITALIZACJA DO DIALIZY WĄTROBOWEJ
INTENSYWNA HEMODIALIZA
ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA DLA DZIECI - HOSPITALIZACJA
DIALIZA WĄTROBOWA
HOSPITALIZACJA DO DIALIZY WĄTROBOWEJ
INTENSYWNA HEMODIALIZA
ANGIOLOGIA - HOSPITALIZACJA
Q41 ZABIEGI ENDOWASKULARNE - 1. GRUPA
Q42 ZABIEGI ENDOWASKULARNE - 2. GRUPA
Q43 ZABIEGI ENDOWASKULARNE - 3. GRUPA
Q44 ZABIEGI ENDOWASKULARNE - 4. GRUPA
Q45 ZABIEGI ENDOWASKULARNE - 5. GRUPA
Q46 ZABIEGI ENDOWASKULARNE - 6. GRUPA
Q47 ZABIEGI ENDOWASKULARNE - 7. GRUPA
CHIRURGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA
N31 KOMPLEKSOWE ZABIEGI CHIRURGII NOWORODKA I NIEMOWLĘCIA
N32 DUŻE ZABIEGI CHIRURGII NOWORODKA I NIEMOWLĘCIA
N33 ŚREDNIE ZABIEGI CHIRURGII NOWORODKA I NIEMOWLĘCIA
N34 MAŁE ZABIEGI CHIRURGII NOWORODKA I NIEMOWLĘCIA
Q41 ZABIEGI ENDOWASKULARNE - 1. GRUPA
Q42 ZABIEGI ENDOWASKULARNE - 2. GRUPA
Q43 ZABIEGI ENDOWASKULARNE - 3. GRUPA
Q44 ZABIEGI ENDOWASKULARNE - 4. GRUPA
Q45 ZABIEGI ENDOWASKULARNE - 5. GRUPA
Q46 ZABIEGI ENDOWASKULARNE - 6. GRUPA
Q47 ZABIEGI ENDOWASKULARNE - 7. GRUPA
CHIRURGIA NACZYNIOWA - HOSPITALIZACJA
Q41 ZABIEGI ENDOWASKULARNE - 1. GRUPA
Q42 ZABIEGI ENDOWASKULARNE - 2. GRUPA
Q43 ZABIEGI ENDOWASKULARNE - 3. GRUPA
Q44 ZABIEGI ENDOWASKULARNE - 4. GRUPA
Q45 ZABIEGI ENDOWASKULARNE - 5. GRUPA
Q46 ZABIEGI ENDOWASKULARNE - 6. GRUPA
Q47 ZABIEGI ENDOWASKULARNE - 7. GRUPA
CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA
HOSPITALIZACJA DO DIALIZY WĄTROBOWEJ
CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA PLANOWA
HOSPITALIZACJA DO DIALIZY WĄTROBOWEJ
CHOROBY PŁUC - HOSPITALIZACJA
Q45 ZABIEGI ENDOWASKULARNE - 5. GRUPA
CHOROBY PŁUC DZIECIĘCE - HOSPITALIZACJA
Q45 ZABIEGI ENDOWASKULARNE - 5. GRUPA
CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA
INTENSYWNA HEMODIALIZA
S42 ZATRUCIE ŚREDNIE
HEMATOLOGIA - HOSPITALIZACJA
S01 INTENSYWNE LECZENIE OSTRYCH BIAŁACZEK > 17 R.Ż
KARDIOCHIRURGIA - HOSPITALIZACJA
DIAGNOSTYCZNE CEWNIKOWANIE SERCA/BIOPSJA MIĘŚNIA SERCOWEGO < 18 R.Ż.
E21 PRZEZSKÓRNE ZAMKNIĘCIE NIEPRAWIDŁOWYCH POŁĄCZEŃ WEWNĄTRZSERCOWYCH I ZEWNĄTRZSERCOWYCH > 17 R.Ż.
E22 PRZEZSKÓRNE WALWULOPLASTYKI > 17 R.Ż.
Q01 ENDOWASKULARNE ZAOPATRZENIE TĘTNIAKA AORTY
KARDIOCHIRURGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA
DIAGNOSTYCZNE CEWNIKOWANIE SERCA/BIOPSJA MIĘŚNIA SERCOWEGO < 18 R.Ż.
E21 PRZEZSKÓRNE ZAMKNIĘCIE NIEPRAWIDŁOWYCH POŁĄCZEŃ WEWNĄTRZSERCOWYCH I ZEWNĄTRZSERCOWYCH > 17 R.Ż.
E22 PRZEZSKÓRNE WALWULOPLASTYKI > 17 R.Ż.
Q01 ENDOWASKULARNE ZAOPATRZENIE TĘTNIAKA AORTY
KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA
DIAGNOSTYCZNE CEWNIKOWANIE SERCA/BIOPSJA MIĘŚNIA SERCOWEGO < 18 R.Ż.
E21 PRZEZSKÓRNE ZAMKNIĘCIE NIEPRAWIDŁOWYCH POŁĄCZEŃ WEWNĄTRZSERCOWYCH I ZEWNĄTRZSERCOWYCH > 17 R.Ż.
E22 PRZEZSKÓRNE WALWULOPLASTYKI > 17 R.Ż.
E27 KORONAROGRAFIA I INNE ZABIEGI INWAZYJNE
Q41 ZABIEGI ENDOWASKULARNE - 1. GRUPA
Q42 ZABIEGI ENDOWASKULARNE - 2. GRUPA
Q43 ZABIEGI ENDOWASKULARNE - 3. GRUPA
Q44 ZABIEGI ENDOWASKULARNE - 4. GRUPA
Q45 ZABIEGI ENDOWASKULARNE - 5. GRUPA
Q46 ZABIEGI ENDOWASKULARNE - 6. GRUPA
Q47 ZABIEGI ENDOWASKULARNE - 7. GRUPA
KARDIOLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA
DIAGNOSTYCZNE CEWNIKOWANIE SERCA/BIOPSJA MIĘŚNIA SERCOWEGO < 18 R.Ż.
E21 PRZEZSKÓRNE ZAMKNIĘCIE NIEPRAWIDŁOWYCH POŁĄCZEŃ WEWNĄTRZSERCOWYCH I ZEWNĄTRZSERCOWYCH > 17 R.Ż.
E22 PRZEZSKÓRNE WALWULOPLASTYKI > 17 R.Ż.
E27 KORONAROGRAFIA I INNE ZABIEGI INWAZYJNE
Q41 ZABIEGI ENDOWASKULARNE - 1. GRUPA
Q42 ZABIEGI ENDOWASKULARNE - 2. GRUPA
Q43 ZABIEGI ENDOWASKULARNE - 3. GRUPA
Q44 ZABIEGI ENDOWASKULARNE - 4. GRUPA
Q45 ZABIEGI ENDOWASKULARNE - 5. GRUPA
Q46 ZABIEGI ENDOWASKULARNE - 6. GRUPA
Q47 ZABIEGI ENDOWASKULARNE - 7. GRUPA
NEFROLOGIA - HOSPITALIZACJA
DIALIZA WĄTROBOWA
HOSPITALIZACJA DO DIALIZY WĄTROBOWEJ
INTENSYWNA HEMODIALIZA
NEFROLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA
DIALIZA WĄTROBOWA
HOSPITALIZACJA DO DIALIZY WĄTROBOWEJ
INTENSYWNA HEMODIALIZA
NEUROCHIRURGIA - HOSPITALIZACJA
N31 KOMPLEKSOWE ZABIEGI CHIRURGII NOWORODKA I NIEMOWLĘCIA
N32 DUŻE ZABIEGI CHIRURGII NOWORODKA I NIEMOWLĘCIA
Q41 ZABIEGI ENDOWASKULARNE - 1. GRUPA
Q42 ZABIEGI ENDOWASKULARNE - 2. GRUPA
Q43 ZABIEGI ENDOWASKULARNE - 3. GRUPA
Q44 ZABIEGI ENDOWASKULARNE - 4. GRUPA
Q45 ZABIEGI ENDOWASKULARNE - 5. GRUPA
Q46 ZABIEGI ENDOWASKULARNE - 6. GRUPA
Q47 ZABIEGI ENDOWASKULARNE - 7. GRUPA
NEUROCHIRURGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA
N31 KOMPLEKSOWE ZABIEGI CHIRURGII NOWORODKA I NIEMOWLĘCIA
N32 DUŻE ZABIEGI CHIRURGII NOWORODKA I NIEMOWLĘCIA
Q41 ZABIEGI ENDOWASKULARNE - 1. GRUPA
Q42 ZABIEGI ENDOWASKULARNE - 2. GRUPA
Q43 ZABIEGI ENDOWASKULARNE - 3. GRUPA
Q44 ZABIEGI ENDOWASKULARNE - 4. GRUPA
Q45 ZABIEGI ENDOWASKULARNE - 5. GRUPA
Q46 ZABIEGI ENDOWASKULARNE - 6. GRUPA
Q47 ZABIEGI ENDOWASKULARNE - 7. GRUPA
NEUROLOGIA - HOSPITALIZACJA
Q47 ZABIEGI ENDOWASKULARNE - 7. GRUPA
NEUROLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA
Q47 ZABIEGI ENDOWASKULARNE - 7. GRUPA
OKULISTYKA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA
B11 KOMPLEKSOWE ZABIEGI W ZAĆMIE I JASKRZE
B73 ŚREDNIE ZABIEGI W JASKRZE I NA NACZYNIÓWCE
B74 MAŁE ZABIEGI W JASKRZE I NA NACZYNIÓWCE
OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA
B01 LECZENIE WYSIĘKOWEJ POSTACI AMD WERTEPORFINĄ PRZY ZASTOSOWANIU TERAPII FOTODYNAMICZNEJ
B11 KOMPLEKSOWE ZABIEGI W ZAĆMIE I JASKRZE
B72 DUŻE ZABIEGI W JASKRZE I NA NACZYNIÓWCE
B73 ŚREDNIE ZABIEGI W JASKRZE I NA NACZYNIÓWCE
B74 MAŁE ZABIEGI W JASKRZE I NA NACZYNIÓWCE
BRACHYTERAPIA GUZA WEWNĄTRZGAŁKOWEGO 106Ru
BRACHYTERAPIA GUZA WEWNĄTRZGAŁKOWEGO 125I
OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA PLANOWA
B01 LECZENIE WYSIĘKOWEJ POSTACI AMD WERTEPORFINĄ PRZY ZASTOSOWANIU TERAPII FOTODYNAMICZNEJ
B11 KOMPLEKSOWE ZABIEGI W ZAĆMIE I JASKRZE
B72 DUŻE ZABIEGI W JASKRZE I NA NACZYNIÓWCE
B73 ŚREDNIE ZABIEGI W JASKRZE I NA NACZYNIÓWCE
B74 MAŁE ZABIEGI W JASKRZE I NA NACZYNIÓWCE
BRACHYTERAPIA GUZA WEWNĄTRZGAŁKOWEGO 106Ru
BRACHYTERAPIA GUZA WEWNĄTRZGAŁKOWEGO 125I
ONKOLOGIA KLINICZNA - HOSPITALIZACJA
S01 INTENSYWNE LECZENIE OSTRYCH BIAŁACZEK > 17 R.Ż
PEDIATRIA - HOSPITALIZACJA
INTENSYWNA HEMODIALIZA
S42 ZATRUCIE ŚREDNIE
TRANSPLANTOLOGIA KLINICZNA - HOSPITALIZACJA
DIALIZA WĄTROBOWA
HOSPITALIZACJA DO DIALIZY WĄTROBOWEJ
UROLOGIA - HOSPITALIZACJA
L91 IMPLANTACJA LUB WYMIANA HYDRAULICZNEGO ZWIERACZA CEWKI MOCZOWEJ (AUS)
N31 KOMPLEKSOWE ZABIEGI CHIRURGII NOWORODKA I NIEMOWLĘCIA
N32 DUŻE ZABIEGI CHIRURGII NOWORODKA I NIEMOWLĘCIA
N33 ŚREDNIE ZABIEGI CHIRURGII NOWORODKA I NIEMOWLĘCIA
N34 MAŁE ZABIEGI CHIRURGII NOWORODKA I NIEMOWLĘCIA
Q45 ZABIEGI ENDOWASKULARNE - 5. GRUPA
UROLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA
L91 IMPLANTACJA LUB WYMIANA HYDRAULICZNEGO ZWIERACZA CEWKI MOCZOWEJ (AUS)
N31 KOMPLEKSOWE ZABIEGI CHIRURGII NOWORODKA I NIEMOWLĘCIA
N32 DUŻE ZABIEGI CHIRURGII NOWORODKA I NIEMOWLĘCIA
N33 ŚREDNIE ZABIEGI CHIRURGII NOWORODKA I NIEMOWLĘCIA
N34 MAŁE ZABIEGI CHIRURGII NOWORODKA I NIEMOWLĘCIA
Q45 ZABIEGI ENDOWASKULARNE - 5. GRUPA

 
 
 
Po szczegółowej analizie przesłanej przez Państwa aktualizacji oraz weryfikacji wymogów formalno – prawnych zostaną Państwu udostępnione w wersji elektronicznej te z powyższych świadczeń, dla których spełniacie Państwo odpowiednie wymogi.
 
 
Sekcja ds. Leczenia Szpitalnego MOW NFZ

tel. (012) 29 88 107;  123

Wszystkie aktualności