Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Umowy w systemie na rok 2010 - PONAGLENIE

26-01-2010
Umowy w systemie na rok 2010 - PONAGLENIE

Uprzejmie przypominamy niektórym Świadczeniodawcom o konieczności pilnego przesłania wyjaśnień do zakwestionowanych aktualizacji danych na rok 2010 lub przekazania prawidłowej nowej wersji aktualizacji elektronicznej, co jest warunkiem udostępnienia umowy na rok 2010 w wersji elektronicznej.
 
Przypominamy także o konieczności aktualizacji danych dot. rachunku bankowego, po otrzymaniu odpowiedniej informacji w systemie ISI, co jest czynnością niezbędną przed udostępnieniem elektronicznej wersji umowy (zgodnie z wcześniejszym komunikatem).
 
Powyższe braki, do czasu ich poprawienia/uzupełnienia przez Świadczeniodawcę, uniemożliwiają wygenerowanie umowy w systemie, a tym samym mogą opóźniać sprawozdawczość i możliwość dokonania rozliczenia.
 
 
 
Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Wszystkie aktualności