Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Uzupełniające postępowania konkursowe w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

30-05-2017

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 26 maja 2017 r. zostały ogłoszone uzupełniające postępowania konkursowe w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej na okres od 01.07.2017 r. do 30.06.2022 r. w następujących obszarach kontraktowania:

Kod zakresu świadczeń Zakres świadczeń Obszar kontraktowania
14.2140.026.04 świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie województwo
14.5170.028.04 świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie / opiekuńczo leczniczym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie województwo
14.2124.026.04 świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej pow. suski
14.2142.026.04 świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej pow. nowotarski

 

Ceny oczekiwane jednostek rozliczeniowych w konkursie ofert w sprawie zawarcia umów w rodzaju SPO w poszczególnych zakresach świadczeń przedstawiają się następująco:

Kod zakresu świadczeń Zakres świadczeń Cena oczekiwana
14.2140.026.04 świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie  170,00 zł
14.5170.028.04 świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie / opiekuńczo leczniczym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie 250,00 zł
14.2142.026.04 świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej 30,08 zł

Informator o postępowaniu konkursowym oraz materiały informacyjne są dostępne na stronie www.nfz-krakow.pl w zakładce Kontraktowanie 2017 - postępowania konkursowe. Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią cytowanego ogłoszenia oraz stosownych aktów prawnych.

Oferty należy składać bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty w siedzibie MOW NFZ  w Krakowie przy ul. Józefa 21 do dnia 9 czerwca 2017 r. do godziny 16.00.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12 czerwca br. od godz.10.00 w Krakowie przy ul. Józefa 21.

Planowany termin rozstrzygnięcia przedmiotowych postępowań konkursowych to 23 czerwca 2017 r.

Dział Kontraktowania Świadczeń POZ, PRO i OPD

12 29-88-171, 135, 162, 267

Wszystkie aktualności