Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Uzupełnienie komunikatu z 12 stycznia b.r. w sprawie rozliczenia umów za 2009 rok

18-01-2010

Uzupełnienie komunikatu z 12 stycznia b.r. w sprawie rozliczenia umów za 2009 rok

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 12 stycznia 2010 roku Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że termin:
- uzupełnienia brakującej sprawozdawczości za okres rozliczeniowy 2009 roku,
- zwrotu (decyduje data wpływu do MOW NFZ) wszystkich nie odesłanych jeszcze aneksów dotyczących roku 2009,
- przesłania do MOW NFZ odpowiedniego wniosku (wzór przedstawiony w załączeniu do komunikatu z 12 stycznia b.r. stosuje się odpowiednio), który stanowić będzie podstawę do ewentualnego opracowania przez MOW NFZ propozycji aneksów rozliczających rok 2009

zostaje przesunięty na dzień 20 stycznia 2010 roku.

 


          Zastępca Dyrektora
 Małopolskiego OW NFZ ds. Medycznych
        Krzysztof Mawlichanów

Wszystkie aktualności