TIP

800 190 590

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 10.11.2015 r w sprawie ogłoszonych w trybie konkursu ofert postępowań

25-11-2015
  1. „LECZENIE NEUROGENNEJ NADREAKTYWNOŚCI WYPIERACZA (ICD-10 N31)”
  2. „LECZENIE AKTYWNEJ POSTACI ZIARNINIAKOWATOŚCI Z ZAPALENIEM NACZYŃ (GPA) LUB MIKROSKOPOWEGO ZAPALENIA NACZYŃ (MPA) (ICD-10 M31.3, M 31.8)”
  3. „LECZENIE PRZEWLEKŁEGO ZAKRZEPOWO-ZATOROWEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (CTEPH) (ICD-10 I27, I27.0 I/LUB I26)”

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że ze względu na błąd w aplikacji termin składania ofert w/w  postępowaniach został przedłużony do dnia 27.11.2015 r. do godziny 16:00.
Dodatkowo informujemy, że otwarcie ofert nastąpi 30.11.2015 r.-1.12.2015 r., pozostałe terminy postępowania nie ulegają zmianom.

Dział Programów Lekowych i Chemioterapii MOW NFZ w Krakowie
tel. 12 29 88 491

Wszystkie aktualności