TIP

800 190 590

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

WAŻNE – Informacja dla oferentów w konkursie „chirurgia naczyniowa - hospitalizacja”, „chirurgia nacz

27-05-2014

WAŻNE – Informacja dla oferentów w konkursie „chirurgia naczyniowa - hospitalizacja”, „chirurgia naczyniowa – hospitalizacja II poziom referencyjny”

 

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie przekazuje do wiadomości zainteresowanych oferentów stanowisko Centrali Funduszu odnośnie interpretacji niektórych zapisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2014 r. Dz.U. Nr 1520 oraz Zarządzenia Prezesa NFZ nr 23/2014/DSOZ, dotyczących warunków wymaganych oraz dodatkowo ocenianych w kontraktowaniu w/w zakresów świadczeń.
 
Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
 
 
Wszystkie aktualności