Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju SOK

07-04-2017

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016, poz. 1793, z późn. zm), Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie informuje o możliwości składania w wersji elektronicznej wniosków o zawarcie umów w rodzaju: ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE w zakresach :

  • Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży na II lub III poziomie opieki perinatalnej (KOC II/III),
  • Dziecięca opieka koordynowana (DOK).

Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w Zarządzeniu 125/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 22 grudnia 2016 r w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju SOK. Wnioski mogą być składane do 10 dnia każdego miesiąca.

Wniosek powinien być sporządzony w formie elektronicznej i papierowej z wykorzystaniem oprogramowania i wersji wskazanej przez Fundusz. Wnioski należy składać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00 bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty w siedzibie MOW NFZ w Krakowie.

Informator o postępowaniu konkursowym oraz materiały informacyjne są dostępne na stronie internetowej MOW NFZ  w zakładce Kontraktowanie 2017 (postępowania konkursowe). Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią cytowanego ogłoszenia oraz stosownych aktów prawnych.

Ceny oczekiwane: 11,50 zł za 1 pkt

WSOZI (Dział Kontraktowania Świadczeń leczenia Szpitalnego i Świadczeń Odrębnie Kontraktowanych),
telefon: 12 2988 158, 107

 

Wszystkie aktualności