TIP

800 190 590

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE DLA LEKARZY WYSTAWIAJĄCYCH SKIEROWANIA NA LECZENIE UZDROWISKOWE

04-10-2011

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE DLA  LEKARZY WYSTAWIAJĄCYCH SKIEROWANIA NA LECZENIE UZDROWISKOWE

Informujemy, że w kolejnych dniach od 25 do 28 października 2011 roku zostaną przeprowadzone szkolenia dla lekarzy wystawiających skierowania na leczenie uzdrowiskowe.
Oddział Funduszu biorąc pod uwagę, że od 01 stycznia 2012 roku obowiązuje nowy druk skierowania na leczenie uzdrowiskowe, który stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 lipca 2011 roku w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitacje uzdrowiskową (DZ.U. z 2011 roku Nr 142, poz. 835), chce Państwu przybliżyć sposób wystawiania skierowań za pomocą aplikacji informatycznej udostępnionej poprzez Portal Świadczeniodawcy oraz   przedstawić zasady kierowania i wystawiania skierowań na leczenie uzdrowiskowe zgodne z obowiązującym uregulowaniami prawnymi.
Biorąc pod uwagę ograniczone możliwości lokalowe i chęć zagwarantowania Państwu odpowiednich warunków uczestnictwa – uprzejmie prosimy o zgłoszenie swojego udziału na nr tel. 12 29 88 361. 
Informujemy, że szkolenia zostaną przeprowadzone:
  • w dniu 25 października 2011 (wtorek) godz. 11:00 w Krakowie, ul. Ciemna 6
  • w dniu 26 października 2011 (środa) godz. 11:00 w Delegaturze w Tarnowie,
  • w dniu 27 października 2011 (czwartek) godz. 11:00 w Delegaturze w Nowym Targu
  • w dniu 28 października 2011 (piątek) godz. 11:00 w Delegaturze w Nowym Sączu
Planowany czas trwania szkolenia to około 2 godziny.
 
Wydział ds. Służb Mundurowych
                                                                       Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego
Wszystkie aktualności