TIP

800 190 590

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Zapytanie ofertowe do jednostek służby zdrowia świadczących usługi w zakresie medycyny pracy na terenie Krakowa, Tarnowa, Nowego

27-09-2011
 
Zapytanie ofertowe do jednostek służby zdrowia świadczących usługi w zakresie medycyny pracy na terenie Krakowa, Tarnowa, Nowego Sącza i Nowego Targu
 
 
Małopolski Oddział Wojewódzki NFZzaprasza do złożenia oferty cenowej jednostki służby zdrowia świadczące usługi w zakresie medycyny pracy na terenie Krakowa, Tarnowa, Nowego Sącza i Nowego Targu w celu podpisania umowy na wykonywanie badań profilaktycznych dla pracowników Oddziału.
 
Od jednostek składających oferty oczekujemy aby świadczenia udzielane były:
  • w jednym budynku,
  • maksymalnie w ciągu dwóch dni,
  • bez obowiązku wcześniejszego uzgadniania terminu indywidualnie.
 
Oferty  z podaniem cen według załączonego wzoru należy przesłać  pocztą lub dostarczyć do Wydziału Kadr i Szkoleń – pokój 15, na adres: Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ, 31-053 Kraków, ul. Józefa 21 z dopiskiem „Badania profilaktyczne”, w terminie do dnia 21.10.2011 r.  Decydować będzie data wpływu do Oddziału.
 
 

Lp.
Nazwa usługi
Cena usługi
(zł)
1.
Badanie lekarza medycyny pracy – badanie wstępne, okresowe, kontrolne – zakończone wystawieniem orzeczenia o zdolności do pracy
 
2.
Badanie okulistyczne – przy wskazaniu lekarza medycyny pracy – zakończone wydaniem orzeczenia niezbędnego do refundacji okularów korygujących wzrok do pracy przy monitorze komputera
 
4.
Badanie do pracy na wysokości do 3 m - przy wskazaniu lekarza medycyny pracy
 
5.
Badania kierowców pojazdu do 3,5 t – przy wskazaniu lekarza medycyny pracy
 
 
Badania laboratoryjne podstawowe: OB, Morfologia, Badanie ogólne moczu
 
 6.
Udział lekarza medycyny pracy w komisji ds. BHP
 

 
 
Wszystkie aktualności