TIP

800 190 590

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Zmiana terminu sprawozdania z populacji PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ w styczniu 2012 r.

17-01-2012
Zmiana terminu sprawozdania z populacji POZ w styczniu 2012 r.

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 9 stycznia 2011 roku dotyczącego zmiany terminu sprawozdania z populacji POZ w styczniu 2012 r., informuję, że termin przekazania przez świadczeniodawców danych dotyczących populacji POZ za miesiąc styczeń 2012 roku ponownie ulega przesunięciu do dnia 18 stycznia 2012 r. Zmiana terminu spowodowana jest trwającym procesem kontraktowania umów dla wszystkich świadczeniodawców w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna. Nie przewidujemy dalszych przesunięć terminu.
 
 
Kierownik Sekcji Weryfikacji
Maciej Włodek
(12) 29 88 395
 
Wszystkie aktualności