-->
Bieżące komunikaty
2010-09-29

Komunikat w sprawie konkursów w rodzaju LECZENIE SZPITALNE - oddziały – najczęściej zadawane pytania

W związku z pojawiającymi się telefonicznymi pytaniami ze strony Świadczeniodawców, Sekcja ds. Leczenia Szpitalnego przekazuje informacje o najczęściej poruszanych kwestiach:
1.    Oddziały udarowe
Wymogi odnośnie zakontraktowania świadczeń NEUROLOGIA - HOSPITALIZACJA - A48, A51, określa załącznik nr 4 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego   (Dz. U. Nr 140, poz. 1143).
W związku z powyższym w celu zakontraktowania świadczeń NEUROLOGIA - HOSPITALIZACJA - A48, A51 należy posiadać wpis do Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej: 4222 – oddział udarowy.
Jednocześnie informujemy, zgodnie z informacją przekazaną na szkoleniach, że na powyższy zakres nie prowadzi się osobnego konkursu, jako zakres skojarzony; istnieje natomiast konieczność określenia kwoty na realizację grup, których dotyczy zakres „skojarzony” (podać kwotę na zakres podstawowy tzn. 03.4220.030.02 – neurologia – hospitalizacja + osobno na zakres skojarzony 03.4220.130.02 – NEUROLOGIA - HOSPITALIZACJA - A48, A51 = w sumie ma to dać łączną wartość oferty składanej w zakresie: 03.4220.030.02 – neurologia – hospitalizacja).
Dodatkowo w celu sporządzenia oferty w konkursie na zakres: „4220.030.02 - neurologia – hospitalizacja”, przy wydzielaniu kwoty na zakres skojarzony 03.4220.130.0202 - neurologia – hospitalizacja A48, A51 , prezentację potencjału można wykonać opcjonalnie:
  • w Portalu należy udostępnić sprzęt + personel oddziału udarowego dla oddziału neurologii,
  • lub całość może być przypisana do oddziału neurologii,
  • lub poprzez wyróżniki (przy rozdziale tych oddziałów w portalu): na jednym wyróżniku tylko oddział neurologiczny, a na drugim tylko oddział udarowy.
 
2.    „Łóżka intensywnej opieki medycznej” 
W związku z otrzymanym pismem Ministerstwa Zdrowia, w sprawie zdefiniowania pojęcia „łóżka intensywnej opieki medycznej” użytego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. Nr 139, poz. 1143, ze zm.), informujemy, że w chwili obecnej w Ministerstwie Zdrowia jest przygotowywany projekt zmiany przedmiotowego rozporządzenia, który zawiera postulowaną definicję (w załączeniu do niniejszego komunikatu MOW NFZ w Krakowie udostępnia pismo Ministerstwa Zdrowia w przedmiotowej sprawie znak: MZ-OZG-50-21964-1/EK/10). Ocena ofert przez Komisja Konkursową będzie dokonywana zgodnie z wymogami określonymi dla każdego zakresu w oparciu o Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 69/2009/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne (z późn. zm).
 
3.    Oddziały zabiegowe i zachowawcze
Przez podział na specjalności zabiegowe i zachowawcze należy rozumieć określony w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania (Dz. U. z dnia 2 sierpnia 2004 r. Nr 170 poz. 1797) (zmienione w 2008 roku).
 
                                               
 

 Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej MOW NFZ
powrót
© Narodowy Fundusz Zdrowia, Kraków 2005 - 2015
Powered by
Strona Małopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), które są zapisywane na Państwa urządzeniu przez przeglądarkę internetową. Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Służą jedynie do zapamiętania ustawień wyświetlania, wersji (graficznej bądź tekstowej), typu i rozmiaru czcionek oraz stylu hiperłączy. Jeżeli nie zgadzacie się Państwo na zapisywanie ciasteczek, powinniście zmienić ustawienia swojej przeglądarki. W takim przypadku korzystanie ze stron internetowych MOW NFZ może być utrudnione.
Więcej informacji o dostępności i polityce plików cookies można przeczytać tutaj.