-->
o_oddziale.gif


 
BARBARA BULANOWSKA
 
Dyrektor Małopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia,
Specjalista z zakresu organizacji ochrony zdrowia
Urodzona 15 listopada 1962r. w Krakowie.
 
WYKSZTAŁCENIE
Absolwentka V Liceum im. Augusta Witkowskiego w Krakowie (1981). Kontynuowała naukę na Wydziale Filologicznym UJ.
W 1994r ukończyła dzienne studia podyplomowe w Szkole Zdrowia Publicznego Collegium Medicum UJ, specjalność - Zarządzanie szpitalem/Administracja zdrowiem publicznym (1992-1994), a następnie w latach 2000-2001 studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowości i Finansów w zakresie kontroli wewnętrznej.

Stypendystka stypendium im. Thomasa Jeffersona, w zakresie zarządzania opieką zdrowotną, w ramach którego w latach 1994 – 1995 – prowadziła badania w zakresie funkcjonowania ubezpieczeń zdrowotnych oraz systemów zintegrowanych na terenie USA w Fallon Healthcare System – Massachusetts.

Odbyła także szkolenia w Wielkiej Brytanii – w Health Services Management Unit, University of Manchester, (1996) oraz w Sheffield School for Health & Related Research, Sheffield, (1998) w zakresie systemów zarządzania, oceny i kontroli w ochronie zdrowia.
W 1999r. – odbyła w Szkole Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Harvarda szkolenie z zakresu planowania strategicznego.
W 2000r. – złożyła egzamin do rad nadzorczych spółek skarbu państwa.
 
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
 
Od maja 2009 Dyrektor Małopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
 
W latach 2003-2009 Dyrektor Małopolskiego Centrum Rehabilitacji Dzieci, wcześniej w 2001-2003 prowadziła działalność gospodarczą – doradczą, szkoleniową i analityczną w zakresie zarządzania ochroną zdrowia.
 
W latach 2000-2001 Radca Ministra, twórca i pierwszy dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli w Ministerstwie Zdrowia, (podlegała Aleksandrowi Gradowi, ówczesnemu podsekretarzowi stanu w MZ, Ministrem Zdrowia w rządzie Jerzego Buzka była Franciszka Cegielska). Była twórcą i pierwszym dyrektorem Departamentu. Jej podstawowymi zadaniami było opracowanie oraz rozpoczęcie procesu wdrażania systemów nadzoru nad jednostkami podległymi i nadzorowanymi przez Ministra Zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem zakładów świadczących usługi zdrowotne (szpitale kliniczne, instytuty badawczo-rozwojowe, jednostki budżetowe – ogółem 131 jednostek), ewidencji oraz zarządzania majątkiem skarbu państwa w zakresie kompetencji MZ, kontroli resortowej, nadzór nad działalnością oraz stworzenie warunków dla sprawnego funkcjonowania Resortowej Komisji Dyscypliny Finansów Publicznych oraz Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, współpraca z organami kontroli państwowej
 
Główny specjalista w Departamencie Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego (2003 i 1999), a w latach 1993-1999 kierowała działem Organizacji i Nadzoru pełniąc funkcję asystenta Dyrektora Naczelnego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. L. Rydygiera w Krakowie.

Pracowała jako ekspert szeregu projektów międzynarodowych: m.in. Harvard & Jagiellonian Consortium for Health - Data for Decision Making – konsultant w komponencie D – Planowanie i kontrola (1998-2000), PHARE – Reforma finansowania w ochronie zdrowia, Tempus (1998-2001), Georgetown University, Washington DC (2002-2003) – badania na temat procesów integracyjnych w ochronie zdrowia oraz cykl szkoleń dla tzw. policy makers z Europy Środkowej.
 
Kierowała pracami komisji oraz wykonywała zamówienia na rzecz Ministerstwa Zdrowia m.in:
     Przewodnicząca komisji międzyresortowej oraz projektu pn. „Przegląd inwestycji wieloletnich w ochronie zdrowia” realizowanym na zamówienie MZ (2000-2001). Projekt obejmował analizę rynku świadczeń zdrowotnych w Polsce, badanie zasadności kontynuacji 38 tzw. inwestycji centralnych oraz projekt funkcjonalnej sieci szpitali w Polsce. Realizacja - Konsorcjum Cap Gemini Ernst& Young – Nexus Consultants. Także - przewodnicząca komisji międzyresortowej ds. odbioru zamówienia.
     Przewodnicząca międzyresortowego zespołu ds. opracowania metodologii oceny zobowiązań samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, Zarządzenie Wewnętrzne Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 01 października 1999 roku.
     Członek zespołu ds. opracowania propozycji wyboru programów finansowanych ze środków niegwarantowanych w ramach Programu restrukturyzacji w ochronie zdrowia w roku 2001., Zarządzenie Wewnętrzne Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2001r.
    Członek zespołu ds. oceny i wyboru wniosków o środki uruchamiane w ramach programu restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia, Zarządzenie Wewnętrzne Ministra Zdrowia o Opieki Społecznej z 1999 roku
   „New England Healthplan Employer Data and Information Set (HEDIS), na przykładzie 1993 Baseline Performance Profile, jako koncepcja zintegrowanego systemu ewaluacji i pomiaru wyników organizacji opieki zdrowotnej typu managed care, z uwzględnieniem przyjętych płaszczyzn oceny tj. jakości usług, poziomu satysfakcji pacjenta i dostępności do świadczeń, udziału w rynku, stanu finansowego organizacji oraz poziomu zarządzania”, opr. na zlecenie MZiOS, Kraków, listopad-grudzień 1998r.
   Koncepcja monitorowania szpitali klinicznych - karty kontrolne działalności szpitali klinicznych oraz podległych Ministerstwu Zdrowia, opr. na zlecenie MZiOS,1999r.

RODZINA
Rozwiedziona, ma dwie córki, Małgorzatę ur. 1988r. i Aleksandrę ur. 1990r. – obecnie studentki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
© Narodowy Fundusz Zdrowia, Kraków 2005 - 2015
Powered by
Strona Małopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), które są zapisywane na Państwa urządzeniu przez przeglądarkę internetową. Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Służą jedynie do zapamiętania ustawień wyświetlania, wersji (graficznej bądź tekstowej), typu i rozmiaru czcionek oraz stylu hiperłączy. Jeżeli nie zgadzacie się Państwo na zapisywanie ciasteczek, powinniście zmienić ustawienia swojej przeglądarki. W takim przypadku korzystanie ze stron internetowych MOW NFZ może być utrudnione.
Więcej informacji o dostępności i polityce plików cookies można przeczytać tutaj.