-->
KONTAKTY.jpg


Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ –  WYBRANE KONTAKTY

INFORMACJA TELEFONICZNA: 12 194 88; 12 29 88 386; 12 29 88 404 - czynna w godz.: poniedziałek 8.00 -17.00, wtorek, środa, czwartek 8.00 - 16.00, piątek 8.00 - 15.00

BEZPŁATNA INFOLINIA: 800 007 797 - możliwość uzyskania informacji o liczbie oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej i średnim czasie oczekiwania

całodobowa automatyczna infolinia:  12 29 88 449 (bez opcji połączenia z konsultantem)  - możliwość odsłuchania informacji na temat organizacji systemu ochrony zdrowia i zasad korzystania ze świadczeń dostępnych w ramach ubezpieczenia.

INFORMACJA O LECZENIU UZDROWISKOWYM: 12 29 88 361; 12 29 88 346  uzdrowiska@nfz-krakow.pl 
                                                                                    

DZIAŁ SKARG I WNIOSKÓW: 12 29 88 404dsiw@nfz-krakow.pl  

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE: 12 29 88 312

INFORMACJA O KARTACH EKUZ: 12 29 88 339; fax: 12 29 88 336; wf06@nfz.gov.pl 
(Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego upoważnia do korzystania w nagłych przypadkach z pomocy medycznej w krajach Unii Europejskiej)
INFORMACJA W SPRAWIE ZWROTU KOSZTÓW LECZENIA W KRAJACH UE/EFTA: 12 29 88 375

INFORMACJE DLA LEKARZY W SPRAWIE RECEPT: 12 29 88 477

Wyroby Medyczne:
Organizacja zaopatrzenia w refundowane wyroby medyczne: 12 29 88 364, 12 29 88 365, 12 29 88 367, 12 29 88 368, 12 29 88 374
Rozliczanie zaopatrzenia w refundowane wyroby medyczne: 12 29 88 342, 12 29 88 347, 12 29 88 349, 12 29 88 369, 12 29 88 391
PUNKTY EWIDENCYJNE MOW NFZ (potwierdzanie wniosków na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze) - wykaz         

INFORMACJE O PROGRAMACH PROFILAKTYCZNYCH:
12 29 88 219

INFORMACJE DOTYCZĄCE SYSTEMU EWUŚ: 12 29 88 395, 12 29 88 386, 12 194 88; ewus@nfz-krakow.pl

INFORMACJE DLA PLACÓWEK MEDYCZNYCH DOTYCZĄCE SYSTEMU EWUŚ: 12 260 00 66


WYDZIAŁ DO SPRAW SŁUŻB MUNDUROWYCH I ŚWIADCZENIOBIORCÓW:
Sekretariat:
12 29 88 321 

Dział Obsługi Świadczeniobiorców (informacja bezpośrednia i telefoniczna na temat świadczeń dostępnych w ramach ubezpieczenia oraz funkcjonowania NFZ): 12 194 88, 
12 29 88 386, 12 29 88 404; informacja@nfz-krakow.pl   

Dział Skarg i Wniosków (obsługa skarg i wniosków dotyczących świadczeń realizowanych w ramach ubezpieczenia, praw pacjenta): 12 29 88 404
mail: dsiw@nfz-krakow.pl

Dział Wniosków Świadczeniobiorców
(wydawanie decyzji administracyjnych):  12 29 88 307

Dział Ewidencji
(potwierdzanie prawa do świadczeń, deklaracje do lekarzy POZ, obsługa umów dobrowolnego ubezpieczenia, prowadzenie spraw zwiazanych z opłatą dodatkową):  12 29 88 381, 12 29 88 395, 12 29 88 312; ewus@nfz-krakow.pl


Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego:
obsługa skierowań na leczenie uzdrowiskowe: 12 29 88 361; 12 29 88 346,
rozliczenia: 12 29 88 344
umowy ze świadczeniodawcami: 12 29 88 379
fax: 12 29 88 320; mail: uzdrowiska@nfz-krakow.pl


Sekcja Ratownictwa Medycznego12 29 88 321; 12 29 88 337,  12 29 88 324;
fax: 12 29 88 320; mail: iwona.jargosz@nfz-krakow.pl

Informacja w sprawach dodatkowych uprawnień weteranów poszkodowanych w misjach poza granicami państwa: 12 29 88 324

Dział Zaopatrzenia w Wyroby Medyczne
Organizacja zaopatrzenia w refundowane wyroby medyczne: 12 29 88 364, 12 29 88 365, 12 29 88 367, 
12 29 88 368, 12 29 88 374
Rozliczanie zaopatrzenia w refundowane wyroby medyczne: 12 29 88 342, 12 29 88 347, 12 29 88 349,
12 29 88 369, 12 29 88 391

PUNKTY EWIDENCYJNE MOW NFZ (potwierdzanie wniosków na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze) - wykaz

…………………………………………………………………………………………………..........................................

WYDZIAŁ WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ:
Sekcja Obsługi Dokumentów Unijnych (formularze EKUZ oraz formularze serii E 100): 12 29 88 339; mail: wf06@nfz.gov.pl

Sekcja do Spraw Refundacji i Leczenia Planowego (procedury związane z zaplanowanym leczeniem za granicą za uprzednią zgodą NFZ i zwrotami kosztów już poniesionych za leczenie za granicą gdy zgoda nie była wymagana): 12 29 88 329, 12 29 88 375

Sekcja Rozliczeń Międzynarodowych (świadczenia realizowane w ramach przepisów o koordynacji): 12 29 88 328; Informacje dla Świadczeniodawców: 12 29 88 327

…………………………………………………………………………………………………..........................................
WYDZIAŁ ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ:
Sekretariat: 12 29 88 150
Dział kontraktowania świadczeń

Podstawowa Opieka Zdrowotna: 12 29 88 167; 12 29 88 168; 12 29 88 177; 12 29 88 143
Leczenie Szpitalne: 12 29 88 469, 12 29 88 163, 12 29 88 107, 12 29 88 164; 12 29 88 175; 12 29 88 159; 12 29 88 292; 12 29 88 123; 12 29 88 157
Opieka Długoterminowa: 12 29 88 162; 12 29 88 135
Lecznictwo Psychiatryczne:  12 29 88 160; 12 29 88 209
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna:  12 29 88 173, 12 29 88 153, 12 29 88 274
Profilaktyczne Programy Zdrowotne: 12 29 88 122; 12 29 88 124
Rehabilitacja Lecznicza: 12 29 88 205, 12 29 88 208, 12 29 88 209 
Lecznictwo Stomatologiczne: 12 29 88 179; 12 29 88 180
…………………………………………………………………………………………………..........................................
WYDZIAŁ GOSPODARKI LEKAMI:
Sekretariat: 12 29 88 454
Informacje dla lekarzy w sprawie recept: 12 29 88 477
Dział Refundacji i Rozliczeń (refundacja apteczna, umowy z aptekami, umowy upoważniające do wystawiania recept refundowanych): 12 29 88 471; 12 29 88 472; 12 29 88 473
Dział Programów Lekowych i Chemioterapii: 12 29 88 491

…………………………………………………………………………………………………..........................................
SEKRETARIAT DYREKCJI: 12 29 88 108
fax:12 43 06 440; mail: sekretariat@nfz-krakow.pl (wyłącznie korespondencja kierowana do Dyrekcji Oddziału)

…………………………………………………………………………………………………..........................................
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY:
Dział Organizacyjny: 12 29 88 110, 12 29 88 111
Dział Obsługi Umów: 12 29 88 220, 12 29 88 201; mail: radoslaw.obuchowicz@nfz-krakow.pl
…………………………………………………………………………………………………..........................................
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
12 29 88 265
…………………………………………………………………………………………………..........................................
WYDZIAŁ EKONOMICZNO-FINANSOWY:
Dział Rozliczania Umów
Podstawowa Opieka Zdrowotna: 12 29 88 286; 12 29 88 281
Lecznictwo Szpitalne: 12 29 88 282; 12 29 88 283
Lecznictwo Długoterminowe: 12 29 88 284
Lecznictwo Psychiatryczne:  12 29 88 288
Ambulatoryjne Świadczenia Specjalistyczne:  12 29 88 287;  12 29 88 273
Profilaktyczne Programy Zdrowotne: 12 29 88 272
Rehabilitacja Lecznicza: 12 29 88 206; 12 29 88 272
Lecznictwo Stomatologiczne: 12 29 88 245; 12 29 88 277

Dział Planowania i Analiz Ekonomicznych: 12 29 88 260

…………………………………………………………………………………………………..........................................
WYDZIAŁ INFORMATYKI
mail: informatyka@nfz-krakow.pl
Dział Aplikacji i Baz danych12 260 00 66 
EWUŚ – informacje techniczne: 12 260 00 66
…………………………………………………………………………………………………..........................................
BIURO RZECZNIKA PRASOWEGO
mail: biuroprasowe@nfz-krakow.pl
12 29 88 120, 219

DELEGATURY Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego

Delegatura w Nowym Targu
obsługa dokumentów unijnych: 18 26 46 306
obsługa świadczeniobiorców: 18 26 49 582
punkt ewidencyjny- zaopatrzenie ortopedyczne: 18 26 46 307
sekretariat  i obsługa świadczeniodawców:  18 26 46 282
mail: nowytarg@nfz-krakow.pl  

Delegatura w Tarnowie
sekretariat: 14 69 63 155
obsługa dokumentów unijnych: 14 69 63 164

obsługa ubezpieczonych: 14 69 63 161
punkt ewidencyjny - zaopatrzenie ortopedyczne: 14 69 63 157
mail: tarnow@nfz-krakow.pl       

Delegatura w Nowym Sączu
sekretariat: 18 44 22 300
rozliczenie aptek: 18 54 02 316
wnioski świadczeniobiorców i obsługa świadczeniodawców: 18 44 22 739
dział ubezpieczeń zdrowotnych w UE: 18 44 22 756
punkt ewidencyjny: 18 54 02 308
mail:
nowysacz@nfz-krakow.pl   


 KANCELARIA: 12 29 88 100; nfz@nfz-krakow.pl


© Narodowy Fundusz Zdrowia, Kraków 2005 - 2015
Powered by
Strona Małopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), które są zapisywane na Państwa urządzeniu przez przeglądarkę internetową. Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Służą jedynie do zapamiętania ustawień wyświetlania, wersji (graficznej bądź tekstowej), typu i rozmiaru czcionek oraz stylu hiperłączy. Jeżeli nie zgadzacie się Państwo na zapisywanie ciasteczek, powinniście zmienić ustawienia swojej przeglądarki. W takim przypadku korzystanie ze stron internetowych MOW NFZ może być utrudnione.
Więcej informacji o dostępności i polityce plików cookies można przeczytać tutaj.