Problematyka zgłaszanych spraw w poszczególnych rodzajach świadczeń opieki zdrowotnej

Podstawowa Opieka Zdrowotna
 
 • Odmowa przyjęcia przez lekarza POZ w dniu zgłoszenia
 • Obciążenie pacjenta kosztami wizyty lekarskiej z powodu braku nr PESEL
 • Odmowa wykonania zlecenia przez pielęgniarkę środowiskowo-rodzinną
 • Odmowa wykonania zmiany opatrunku w gabinecie zabiegowym lekarza POZ
 • Brak możliwości zrealizowania wizyty w ramach nocnej ambulatoryjnej opieki lekarskiej z powodu braku lekarza sprawującego tą opiekę
 • Brak rzetelnej informacji na temat możliwości uzyskania zgody na tzw. „transport daleki”
 • Wykreślenia z listy lekarza POZ
 • Odmowa przyjęcia deklaracji lekarza POZ
 • Brak właściwej informacji od lekarza POZ dla pacjenta o możliwościach leczenia specjalistycznego
 • Odmowa wizyty domowej lekarza w tym także w ramach opieki całodobowej
 • Niegrzeczne i niewłaściwe zachowanie się personelu medycznego
 • Odmowa wykonania czynności pielęgnacyjnych dla pacjenta zdeklarowanego do pielęgniarki POZ
 • Obciążenie pacjenta kosztami transportu sanitarnego
 • Odmowa udzielenia świadczenia przez lekarza POZ z powodu skreślenia pacjentki
  z listy lekarza POZ
 • Odmowa wystawienia pacjentowi zlecenia na transport sanitarny oraz nie podjęcia przez lekarza POZ procedury „transport daleki”
 • Zobowiązywanie lekarzy POZ do wykonywania badan przedszpitalnych pacjentom kierowanym na zabieg operacyjny
 • Odmowa wykonania badania diagnostycznego
 • Odmowa wystawienia skierowania przez lekarza POZ na badanie rezonansu magnetycznego
 • Niewłaściwa informacja lekarza POZ dot. transportu sanitarnego „dalekiego”
 • Odmowa udzielenia świadczenia przez pielęgniarkę POZ z powodu skreślenia pacjentki z listy pielęgniarki POZ
 • Odmowa udzielenia świadczenia przez lekarza POZ z powodu skreślenia pacjentki
  z listy lekarza POZ
 • Odmowa przyjęcia deklaracji do pielęgniarki POZ
 
Ambulatoryjne lecznictwo specjalistyczne
 
 • Brak informacji o miejscu wykonania zleconego badania diagnostycznego
 • Odmowa wystawienia zlecenia na transport sanitarny
 • Brak możliwości zarejestrowania się do poradni dermatologicznej, okulistycznej
  w dniu zgłoszenia
 •  
 • Nieprawidłowa procedura kierowania pacjentów przez lekarzy specjalistów na badania przedszpitalne
 • Odmowa wykonania badania diagnostycznego w ramach ubezpieczenia zdrowotnego
 • Nierespektowanie uprawnień Honorowego Zasłużonego Dawcy Krwi oraz inwalidów wojennych i wojskowych (art. 47c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) w placówkach ochrony zdrowia
 • Obciążenie pacjenta kosztami znieczulania przy wykonywania niektórych badań diagnostycznych np. kolonoskopii
 • Odmowa udzielenia świadczenia z powodu błędnego nr PESEL
 • Odmowa udzielenia świadczenia przez lekarza okulistę
 • Brak właściwej informacji dla pacjenta o sposobie rejestracji z jednoczesną odmową zarejestrowania pacjenta
 • Odmowa wypisania zlecenia na specjalistyczne badania analityczne przez lekarza poradni onkologicznej
 • Zbyt długi okres oczekiwania na wizytę do lekarza ortopedy
 • Brak informacji o miejscu wykonania zleconego badania diagnostycznego
 • Niewłaściwa zdaniem pacjenta organizacja pracy poradni specjalistycznej
 • Obciążenie kosztami wizyty lekarskiej – brak aktualnego dowodu ubezpieczenia
 • Odmowa udzielenia świadczenia dziecku z powodu braku nr PESEL
 • Odmowa udzielenia świadczenia z powodu niewłaściwego dowodu ubezpieczenia zdrowotnego
 • Odmowa zarejestrowania dziecka ze skierowaniem do poradni endokrynologicznej
  ( do 18 r.ż.) do w/w poradni
 • Niewłaściwe rozliczanie zabiegów światłolecznictwa – obciążenie pacjenta kosztami zabiegów.
 
Lecznictwo szpitalne
 
 • Odmowa wystawienia zlecenia na transport sanitarny
 • Odsyłanie pacjentów przygotowywanych do planowych zabiegów operacyjnych do lekarzy POZ celem wykonania określonych badań oraz konsultacji internistycznej kwalifikującej pacjenta do zabiegu.
 • Nieprawidłowe wypisanie skierowania do poradni specjalistycznych
 • Obciążenie pacjenta kosztami badania diagnostycznego w trakcie hospitalizacji
 • Odmowa usuwania kleszczy przez lekarzy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
 • Brak zapewnienia pacjentowi hospitalizowanemu pieluchomajtek
 • Odmowa przyjęcia pacjenta do planowej hospitalizacji
 
Profilaktyczne Programy Zdrowotne
 
 • Zbyt długi okres oczekiwania na wynik badania mammograficznego
 • Odmowa bezpłatnego wykonania zaleconego badania usg piersi (II etap programu mammograficznego) z powodu przekroczenia maksymalnej wartości procentowej tych badań wymaganych przez NFZ
 
Świadczenia Odrębnie Kontraktowane
 
 • Brak wizyt pielęgniarki u pacjenta leczonego tlenem w warunkach domowych
 
Rehabilitacja lecznicza
 • Odmowa realizacji zabiegów rehabilitacyjnych w domu pacjenta
 • Odmowa przyjęcia i zarejestrowania na zabiegi rehabilitacyjne w trybie ambulatoryjnym
 • Odmowa wypisania zlecenia na zalecone badania diagnostyczne
 • Odmowa wykonania zleconych zabiegów rehabilitacyjnych w jednym terminie
 • Brak możliwości zarejestrowania się na zabiegi rehabilitacyjne – zbyt odległe terminy realizacji zabiegów
 • Odmowa zarejestrowania na zabiegi rehabilitacyjne w dniu zgłoszenia
 
Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne
 
 • Odmowa wykonania pacjentowi badania zleconego w ramach ubezpieczenia zdrowotnego /propozycja wykonania badania odpłatnie
 
Pomoc doraźna i transport sanitarny
 • Obciążenie kosztami pomocy udzielonej przez Pogotowie Ratunkowe
 • Niewłaściwe postępowanie terapeutyczne przez lekarza Pogotowia Ratunkowego
 • Ordynarne zachowanie personelu zespołu wyjazdowego
 • Odmowa wyjazdu do pacjenta
 
Świadczenia stomatologiczne
 
 • Brak właściwej informacji dla pacjenta o przyjętym postępowaniu leczniczym przez lekarza dentystę
 • Niewłaściwa informacja udzielona przez stomatologa dotycząca refundacji przez NFZ wykonania protezy zębowej
 • Brak możliwości skorzystania z nocnej opieki stomatologicznej
 • Uzależnienie wykonania protezy zębowej od przedstawienia przez pacjenta zaświadczenia wystawionego przez NFZ

 


Data aktualizacji: czerwiec 2009

© Narodowy Fundusz Zdrowia, Kraków 2005 - 2015
Powered by
Strona Małopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), które są zapisywane na Państwa urządzeniu przez przeglądarkę internetową. Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Służą jedynie do zapamiętania ustawień wyświetlania, wersji (graficznej bądź tekstowej), typu i rozmiaru czcionek oraz stylu hiperłączy. Jeżeli nie zgadzacie się Państwo na zapisywanie ciasteczek, powinniście zmienić ustawienia swojej przeglądarki. W takim przypadku korzystanie ze stron internetowych MOW NFZ może być utrudnione.
Więcej informacji o dostępności i polityce plików cookies można przeczytać tutaj.