TIP

800 190 590

Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Aktualności

Najem powierzchni biurowej

04-08-2016

Narodowy Fundusz Zdrowia - Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia  z siedzibą w Krakowie przy ul. Ciemnej 6 w Krakowie, wynajmie (udostępni na podstawie umowy najmu) podmiotom publicznym 2 pokoje biurowe o powierzchni 32,48 m2 wraz z pomieszczeniami wspólnego użytku o łącznej powierzchni  45,14 m2 położone w budynku w Nowym Targu przy ul. Jana Kazimierza 22.

*Podmiot publiczny w rozumieniu art. 2 pkt. 1 ustawy z 19 grudnia 2008 r. o  partnerstwie publiczno – prywatnym (t.j.Dz.U.2015.696 ze zm.).

Osoba do kontaktu:

Kierownik Delegatury w Nowym Targu Pani Krystyna Pysz – Węglarz, tel.  18 26 46 239

Wydział Administracyjno-Gospodarczy

tel.: 12 29 88 452, 785 852 183

Wszystkie aktualności