Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Plan Finansowy 2018

PLAN FINANSOWY MOW NFZ NA 2018 ROK

Korekta z 29 sierpnia 2018 r.

Korekta planu finansowego Małopolskiego OW NFZ na 2018 rok  – zmiana dokonana przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w  dniu  29 sierpnia 2018 roku.

 Przedmiotowa korekta związana jest ze zmianą dokonaną przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 rok w trybie art. 124 ust. 4,9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 z późn. zm.), w zakresie środków z dotacji budżetu państwa przeznaczonych na realizację zadania pt.: „Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce w latach 2016-2020 w zakresie interwencji: kompleksowa diagnostyka niepłodności” – poprzez zwiększenie wartości planu finansowego Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na 2018 rok w pozycji Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie (poz. B3) o kwotę 609,00  tys. zł. 

Wydział Ekonomiczno-Finansowy
Tel. 012-29-88-279