Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Odpowiedzi i sprostowania

Niezagrożone finansowanie leczenia onkologicznego w Małopolsce

10-07-2008
Niezagrożone finansowanie leczenia onkologicznego w Małopolsce

Szanowni Państwo!
W związku z niepokojem Pacjentów, który wywołał artykuł w „Polska The Times Gazeta Krakowska” z dnia  09.lipca 2008r. pt. „Dylemat krakowskich lekarzy: leczyć czy liczyć” oraz materiał wyemitowany tego samego dnia w „Wydarzeniach” Telewizji Polsat - pragnę zapewnić Państwa, że nie ma żadnego zagrożenia dla finansowania leczenia pacjentów z chorobami nowotworowymi ze strony Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
 
W związku z przedstawionymi w mediach tezami, nie mającymi odzwierciedlenia w rzeczywistej sytuacji dotyczącej leczenia onkologicznego w Małopolsce, uprzejmie wyjaśniam:
 
1. Nie jest prawdą, jakoby zagrożona była dostępność osób chorych leczonych onkologicznie. Leczenie onkologiczne jest traktowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia w sposób szczególny - jako świadczenie ratujące życie - i dlatego rokrocznie zwiększane są kontrakty szpitali w tym zakresie. Nigdy dotąd nie było również sytuacji, w której Małopolski Oddział NFZ odrzuciłby uzasadnioną prośbę danej placówki medycznej o przyznanie dodatkowych środków na terapie onkologiczne. Wspomniany w artykule Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera miał w I półroczu 2008 roku sfinansowane leczenie wszystkich pacjentów objętych opieką onkologiczną w tej placówce. 

2. Małopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia nigdy nie domagał się od dyrektorów szpitali „oszczędności” kosztem pacjentów zmagających się z chorobami nowotworowymi.  

3.  Nieuzasadniona jest teza, że Małopolski Oddział NFZ „nie będzie płacił za tzw. dostawki, czyli dodatkowe łóżka na oddziałach onkologicznych”. Narodowy Fundusz Zdrowia nie finansuje łóżek szpitalnych lecz świadczenia medyczne udzielone choremu.  Organizacja pracy oddziału szpitalnego (w tym liczba łóżek) należy do kompetencji dyrekcji placówki.

4. Bezpodstawne są obawy, dotyczące zmniejszenia środków przeznaczanych na opiekę onkologiczną. Finansowanie przez NFZ kosztów leczenia pacjentów z chorobami nowotworowymi odbywa się na podstawie kilku odrębnych umów. Wdrożenie nowego systemu rozliczeń szpitali (tzw. systemu JGP) niesie ze sobą pewne zmiany formalne i wiąże się m.in. z przeniesieniem kwot pomiędzy tymi umowami. W żadnym razie nie ma jednak mowy o zmniejszeniu budżetu, jaki Małopolski Oddział NFZ przeznacza na świadczenia onkologiczne - wręcz przeciwnie, zwiększono środki na ten cel na II półrocze 2008. W żadnym szpitalu nie doszło do obniżenia globalnej kwoty na leczenie pacjentów z chorobami nowotworowymi.

5. Nieprawdziwym jest stwierdzenie, że Małopolski Oddział NFZ oddał w minionym roku kilkadziesiąt milionów złotych do Centrali NFZ. Oddział w 2007 roku zapłacił za wszystkie świadczenia medyczne objęte umowami, a dodatkowo sfinansował także nadwykonania – czyli te świadczenia, które szpitale wykonały ponad limit określony umową z NFZ. Między innymi w związku z taką realizacją finansowania kosztów świadczeń zdrowotnych, rok 2007 został zamknięty ujemnym wynikiem finansowym Oddziału w wysokości 10 mln zł. Zaznaczamy dodatkowo, że nie jest prawdą, iż niewykorzystane przez Oddział środki (jeśli takie się pojawią) są zwracane do Warszawy – zgodnie z przepisami dany oddział ma możliwość  przeznaczenia tych środków  na finansowanie świadczeń zdrowotnych w roku następnym
 
Dodatkowo pragnę Państwa zapewnić, że MOWNFZ na bieżąco monitoruje realizację świadczeń w Małopolsce i w przypadku stwierdzenia ograniczenia dostępności do leczenia dla pacjentów onkologicznych podejmie natychmiastowe działania, w ramach posiadanych rezerw finansowych
 
W związku z nieprawdziwymi informacjami zawartymi w artykule, MOW NFZ zwróci się oficjalnie do  „Polska The Times Gazeta Krakowska” o sprostowanie.
 
 
Maria Janusz
Dyrektor
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Wszystkie aktualności