Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Odpowiedzi i sprostowania

OŚWIADCZENIE MOW NFZ W SPRAWIE KONTRAKTU NA CHEMIOTERAPIĘ NZOZ SPECJALISTYCZNEGO CENTRUM MEDYCZNEGO ŚW. DAMIANA W KRAKOWIE
21-12-2011

OŚWIADCZENIE MAŁOPOLSKIEGO ODDZIAŁU NFZ W SPRAWIE KONTRAKTU NA CHEMIOTERAPIĘ NZOZ SPECJALISTYCZNEGO CENTRUM MEDYCZNEGO ŚW. DAMIANA W KRAKOWIE

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w realizacji kontraktu na chemioterapię Małopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia po przeprowadzonej kontroli i analizach zdecydował o rozwiązaniu umowy z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Specjalistycznym Centrum Medycznym Św. Damiana” w Krakowie. Kontynuacja leczenia dla Pacjentów tej placówki zostanie zapewniona przez 13 szpitali w Małopolsce zakontraktowanych przez MOW NFZ, a w szczególności przez 5 jednostek zakontraktowanych w Krakowie.

Opieka zdrowotna jest obszarem działań szczególnie wrażliwym, opartym na zaufaniu społecznym. Dlatego tak ważne jest, by każda instytucja współtworząca system ochrony zdrowia miała poczucie odpowiedzialności za swoje działania i za bezpieczeństwo Pacjentów. Podpisując kontrakt z NFZ każda placówka zobowiązuje się realizować go zgodnie z  przepisami oraz zachować szczególną staranność i dbałość o jakość świadczeń. NZOZ Centrum św. Damiana - będąc placówką nową na rynku usług medycznych -otrzymał kontrakt na świadczenia w zakresie chemioterapii na podstawie oferty, w której jednostka ta zapewniła o spełnianiu wszelkich wymogów określonych prawem – potrzebnych, by należycie zabezpieczyć opiekę dla Pacjentów. Niestety fakty stwierdzone podczas kontroli przeprowadzonej w Centrum znacząco podważyły wiarygodność i rzetelność świadczeniodawcy tej placówki w kontekście realizowanej chemioterapii i dały podstawy podejrzewać, że doszło do działań poważnie zagrażających zdrowiu i życiu pacjentów.

Decyzja o rozwiązaniu umowy w zakresie chemioterapii z Centrum św. Damiana wynika ze stwierdzenia w trakcie kontroli:
- tzw. „kłamstwa ofertowego” – podania w ofercie złożonej w postępowaniu o zawarcie umowy nieprawdziwych informacji o zapewnieniu przez placówkę dostępu do leków cytostatycznych przygotowywanych zgodnie z przepisami prawa (tymczasem sam świadczeniodawca nie spełniał warunków wymaganych przez Prawo farmaceutyczne do przygotowywania leków cytostatycznych, takich warunków nie spełniała również  -  pomimo złożonego w tym zakresie oświadczenia w ofercie- apteka, która przygotowywała leki dla Pacjentów NZOZ Centrum św. Damiana).

- realizacja świadczeń z zakresu chemioterapii niezgodnie z warunkami umowy i obowiązującymi przepisami (do dnia dzisiejszego placówka nie przedstawiła żadnych dowodów, że spełnia wymogi, a leki dla chorych onkologicznie są rzeczywiście przygotowywane w sposób bezpieczny, prawidłowy i zgodny z normami)

Ustalenia Małopolskiego Oddziału NFZ o nieprawidłowościach dotyczących leków cytostatycznych potwierdziły kontrole Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego.

Najważniejszą kwestią, która ostatecznie zaważyła o podjęciu przez MOW NFZ decyzji o rozwiązaniu umowy było odsyłanie przez placówkę Pacjentów w trakcie rozpoczętego cyklu chemioterapii. Niedopuszczalną i niebezpieczną dla Pacjentów jest sytuacja, do jakiej doszło w Centrum św. Damiana, gdy placówka najpierw włączyła Pacjentów do terapii, a potem przerwała leczenie u co najmniej kilkunastu chorych. Była to sytuacja bez precedensu w historii współpracy NFZ ze wszystkimi świadczeniodawcami w Małopolsce i domaga się reakcji ze strony płatnika. Między innymi z tego powodu Małopolski Oddział NFZ zdecydował o zgłoszeniu do Prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstw i wykroczeń.

Pacjent ma prawo oczekiwać od placówki medycznej należytej opieki i poczucia bezpieczeństwa, powinien mieć także pewność, że Narodowy Fundusz Zdrowia dysponując pieniędzmi ze składek ubezpieczonych zakupił świadczenia odpowiadające normom i przepisom gwarantującym jakość i bezpieczeństwo tych świadczeń. Wobec sytuacji, w której bezpieczeństwo i życie chorych onkologicznie zostało zagrożone Narodowy Fundusz Zdrowia ma obowiązek reagować. Decyzja o rozwiązaniu umowy była więc konieczna.

Pacjenci Centrum św. Damiana wymagający kontynuacji terapii mogą zgłaszać się do 13 placówek na terenie Małopolski, w szcególności do placówek dzialajacych na terenie Krakowa: 

PLACÓWKI REALIZUJĄCE CHEMIOTERAPIĘ W MAŁOPOLSCE:

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II - Kraków ul. Prądnicka 80,  tel: 12 614 35 98/99
Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie
- Kraków, os. Złotej Jesieni 1,  tel: 12 646 87 81
SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie - Kraków, ul. Kopernika 36  tel: 12 424 89 11
Centrum Onkologii
- Kraków , ul. Garncarska 11, tel. 12 422 55 22, 12 423 15 58, 12 426 13 80
Szpital  im. G. NarutowiczaKraków, ul. Prądnicka 35-37 , tel: 12 633 01 00 w. 262
Szpital Powiatowy w ChrzanowieChrzanów, ul. Topolowa 16, tel. 32 624 73 44
Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza  - Gorlice, ul. Węgierska 21, tel: 18 35 53 385
Szpital Powiatowy w Limanowej - Limanowa, ul. Józefa Piłsudskiego 61, tel: 18 330-17-00, 18 330 17 60
Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego Nowy Sącz, ul. Młyńska 10 tel. 18 442 56 20
 Nowy Szpital w Olkuszu - Olkusz, Al. 1000-lecia  13, tel. 32 758 12 99
Szpital w Oświęcimiu- Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4, tel.: 33 844 82 86
Szpital w Suchej BeskidzkiejSucha Beskidzka, ul. Szpitalna 22, 31-200, tel: 33 872 32 09
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza  - Tarnów, ul. Lwowska 178 A , tel: 14 631 56 02,03

Wszystkie aktualności