Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Odpowiedzi i sprostowania

Zgodnie z prawem i bez przywilejów - Małopolski Oddział NFZ nie leczy się prywatnie

21-04-2008

Zgodnie z prawem i bez przywilejów - Małopolski Oddział NFZ nie leczy się prywatnie

W związku z artykułem, jaki ukazał się dnia 21. kwietnia 2008 r. na łamach dziennika „Fakt” informujemy:

Małopolski Oddział NFZ - jak każdy pracodawca - jest zobowiązany do przestrzegania przepisów Kodeksu Pracy (Dz.U. Nr 69, poz.332), tym samym jego obowiązkiem jest zapewnienie pracownikom badań wstępnych i okresowych mających potwierdzić zdolność do pracy osoby zatrudnionej. Dlatego też MOW NFZ realizując zobowiązanie określone w przepisach prawa- podpisał umowę z placówką świadczącą usługi w zakresie medycyny pracy. Wybór placówki nastąpił w drodze zapytań ofertowych, które dotyczyły zarówno świadczeniodawców publicznych jak i niepublicznych. Jednym z najważniejszych kryteriów branych pod uwagę przy wyborze placówki była konkurencyjna cena oraz organizacja świadczeń pozwalająca na wykonanie usługi w ciągu jednego dnia. Oferta Centrum Medycyny Profilaktycznej została wybrana spośród ofert kilku Świadczeniodawców, jako najkorzystniejsza pod względem kosztów i dostępności. Fakt, czy wybrany świadczeniodawca jest placówką publiczną czy też prywatną nie miał żadnego wpływu na wybór oferenta - NFZ nie ma prawa w żadnej sytuacji różnicować świadczeniodawców ze względu na ich status. Warto przy tym zaznaczyć, iż - wbrew określeniom przywoływanym w tekście - Centrum Medycyny Profilaktycznej nie jest placówką o charakterze wyłącznie komercyjnym - lecz niepublicznym świadczeniodawcą, u którego małopolscy pacjenci mogą korzystać z opieki medycznej w zakresie ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych, POZ, badań profilaktycznych oraz opieki długoterminowej – na ogólnych zasadach i pod tym względem przychodnia nie różni się od pozostałych placówek leczących pacjentów w naszym regionie.

Nie jest prawdą, że pracownicy MOW NFZ korzystają z „prywatnej opieki medycznej” oraz że NFZ „wykupił prywatne badania dla swoich pracowników” - umowa z CMP obejmuje wyłącznie badania wstępne i kontrolne – wykonywane przez pracowników – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - z częstotliwością od roku do 4 lat. Pracownikom Małopolskiego Oddziału nie przysługują dodatkowe badania diagnostyczne bądź konsultacje wykraczające poza świadczenia medycyny pracy, nie ma również mowy o żadnych przywilejach dla osób zatrudnionych w Oddziale.

W świetle tych faktów można uznać, iż przywoływany artykuł zarówno w tytule, jak i treści stanowi manipulację nie znajdującą uzasadnienia w rzeczywistości.

Rzecznik Prasowy
Małopolskiego Oddziału NFZ

Wszystkie aktualności