Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Odpowiedzi i sprostowania

Dodatkowe środki finansowe przyznane na leczenie pacjentów w Małopolsce

13-07-2007
W odpowiedzi na artykuły opublikowane w Dzienniku Polskim oraz Gazecie Wyborczej dotyczące dodatkowych środków przekazanych Małopolskiemu Oddziałowi NFZ uprzejmie informujemy:

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia mając do dyspozycji dodatkowe środki finansowe dzieli je według określonego algorytmu pomiędzy wszystkie oddziały wojewódzkie, które przedstawiają swoją propozycję przeznaczenia pieniędzy na poszczególne rodzaje świadczeń medycznych. Zbiorcza propozycja przekazywana jest przez Centralę NFZ do zaopiniowania przez Radę NFZ, a następnie przez dwie komisje sejmowe: zdrowia i finansów publicznych, by w końcu trafić do Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Finansów. Ten tryb, wymagający czasu, wyraźnie określony jest zapisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, które chronią w ten sposób środki publiczne przed niewłaściwym wydatkowaniem. W żadnym wypadku nie ma natomiast mowy - jak sugeruje tekst zamieszczony w Dzienniku Polskim -o zatrzymywaniu decyzji dotyczącej przekazania środków na poziomie Centrali NFZ.


W momencie gdy środki trafiają do Oddziału (Minister Zdrowia wyraża zgodę na korektę planu finansowego) w możliwie jak najkrótszym okresie zostają podpisane aneksy do umów z placówkami - umożliwiające przekazanie pieniędzy świadczeniodawcom.
W tekście opublikowanym w Gazecie Wyborczej błędnie przywołano słowa Dyrektor Oddziału dotyczące podpisania ze szpitalami aneksów do umów - zanim jeszcze pieniądze do rozdysponowania na świadczenia trafiły do Małopolski. Oddział NFZ postępując stosownie do określonych procedur przygotował aneksy do umów, co pozwoli na przyspieszenie procesu przekazania środków dla poszczególnych szpitali, mogą one jednak trafić do placówek dopiero w momencie otrzymania przez Oddział zapowiedzianych środków.

Należy również podkreślić, iż dodatni wynik finansowy, z jakim Oddział zamknął rok 2005 i 2006 nie oznacza, że środki wracają do Centrali NFZ i tym samym Małopolska bezpowrotnie traci te fundusze. Jako dowód posłużyć może obecna sytuacja - część dodatkowych środków otrzymanych przez Oddział, o których czytają Państwo w przywoływanych artykułach, stanowi właśnie 38 mln zł pochodzących z wyniku finansowego roku 2005, które to pieniądze w krótkim czasie trafią do placówek medycznych.
Wynik finansowy, z jakim Oddział Małopolski zamknął rok 2005 jak i wynik za rok 2006 (6,5 mln zł - 0,2% przychodów Oddziału za ten okres) był dodatni, mimo iż zapłacono za wszystkie świadczenia zrealizowane w tych latach, część świadczeniodawców nie zdołała jednak wykonać świadczeń zakontraktowanych na ten okres i części środków nie można było wydatkować w tym czasie. Podobnie jak kwota z roku 2005, tak i kwota roku ubiegłego powróci do Małopolski i zostanie wykorzystana na zwiększenie wartości umów na świadczenia medyczne.


Biuro Rzecznika Prasowego
Małopolskiego Oddziału NFZ
Wszystkie aktualności