Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Odpowiedzi i sprostowania

Każdy Pacjent jest ważny - w odpowiedzi na artykuł na temat leczenia stomatologicznego w regionie nowosądeckim

04-07-2014

W związku z artykułem pt. „Mieszkańców powiatu bolą zęby od dyskryminacji”, który ukazał się na łamach Polska Gazeta Krakowska dn. 3 lipca br., Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia  odpowiada:

Każdy Pacjent jest ważny

Wbrew tezom głoszonym w artykule NFZ kontraktując świadczenia medyczne zapewnia opiekę wszystkim pacjentom na tych samych zasadach. Małopolski Oddział zabezpieczył dostęp do opieki stomatologicznej na drugie półrocze zwiększając liczbę zakontraktowanych świadczeń zarówno dla obszaru Nowego Sącza jak i dla powiatu. W powiecie nowosądeckim o 2 % wzrosła dostępność do świadczeń ogólnostomatologicznych (z 2 854 988 pkt na 2 919 993 pkt).

Po rozstrzygnięciu konkursu wprawdzie zmieniły się niektóre placówki na mapie świadczeń, ale w miejsce tych, które gorzej wypadły w konkursie pojawiły się nowe, oferujące wyższy standard. Przykładem może być gmina Korzenna, gdzie w konkursie kontraktu nie otrzymało 2 świadczeniodawców, ale opiekę na pacjentami objęły 3 nowe placówki.

Budzi zdziwienie zarzut zróżnicowania środków finansowych pomiędzy miastem a powiatem – analizy i doświadczenie z kontraktowania w poprzednich latach pokazują jasno, że to w mieście koncentrują się świadczenia specjalistyczne różnego typu natomiast w powiecie dominują placówki zabezpieczające opiekę w zakresie ogólnym. Ta prawidłowość dotyczy wielu rodzajów świadczeń. Świadczenia wysokospecjalistyczne są wyżej wycenione i NFZ musi przeznaczyć więcej środków na ten cel.

Fundusz ogłaszając konkursy ofert i wydatkowanie publicznych pieniędzy musi mieć na względzie potencjał danego obszaru, za którym w ślad idą stosowne środki. Potencjał oznacza bowiem możliwość zabezpieczenia kompleksowej opieki dla pacjentów. Wyższe nakłady trafiają więc tam, gdzie istnieje szansa na zakontraktowanie większej liczby świadczeń i świadczeń różnego typu.

Potwierdzeniem słuszności tych założeń są wyniki tegorocznego konkursu. W powiecie nowosądeckim udało się zakontraktować zaledwie jedną poradnię chirurgii stomatologicznej, podczas gdy w Nowym Sączu do konkursu zgłosiło się więcej placówek i umowy podpisano z 5 poradniami. W powiecie nowosądeckim mimo oferty ze strony NFZ - nie zgłosił się żaden świadczeniodawca, który chciałby zabezpieczyć świadczenia ortodontyczne dla dzieci, w Nowym Sączu udało się zakontraktować 4 takie specjalistyczne gabinety. W powiecie nie znalazła się także żadna pracownia protetyczna, podczas gdy w mieście Nowy Sącz – do dyspozycji pacjentów są 3 gabinety realizujące protetykę stomatologiczną. Wobec takich możliwości, jakie oferuje rynek świadczeń w Nowym Sączu zaniedbaniem ze strony NFZ byłoby nie sfinansowanie tego potencjału, który służyć będzie pacjentom z całego powiatu. Warto bowiem przypomnieć, że pacjent ma prawo wybrać dowolną placówkę mającą kontrakt z Funduszem.

„Mieszkańcy Sądecczyzny muszą mieć równy dostęp do lekarza bez względu na to, gdzie mieszkają”- czytamy w artykule, by jednak było to możliwe NFZ musi kupić więcej świadczeń tam, gdzie istnieją specjalistyczne placówki, które będą przyjmować pacjentów z całego regionu, także z tych miejsc, gdzie takiego specjalisty nie ma. Błędem jest obliczanie nakładów na pacjenta według podziału terytorialnego zastosowanego przez cytowanych w artykule przedstawicieli władz samorządowych. Zróżnicowanie nakładów nie ma bowiem żadnego związku z dyskryminacją – wręcz przeciwnie – wynika z troski, by pacjent nawet z odległej części regionu mógł skorzystać ze świadczeń na jak najlepszym poziomie tam, gdzie najbliżej są one dostępne.

Warto także przypomnieć, że subregion nowosądecki ma jeden z najwyższych w Małopolsce wskaźników finansowania w przeliczeniu na liczbę mieszkańców -który wynosi 90, 4 zł na pacjenta, podczas gdy dla przykładu w subregionie krakowskim jest to kwota 53,6 zł. Kwota przypadająca na pacjenta w samym powiecie nowosądeckim jest wyższa niż np. w powiecie tarnowskim czy nowotarskim.

Trudno zatem zrozumieć strategię informowania – a raczej wprowadzania w błąd - pacjentów korzystających z opieki stomatologicznej na tym obszarze. Nie mają oni bowiem żadnych powodów do obaw o dostęp do opieki i należyte traktowanie przez płatnika.

Rzecznik Prasowy
Małopolskiego Oddziału
Narodowego Funduszu Zdrowia

Wszystkie aktualności