Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Odpowiedzi i sprostowania

Leczenie noworodków niezagrożone - w odpowiedzi na materiał radia RMF

31-12-2013

W związku z materiałem, jaki ukazał się w radiu RMF FM oraz w serwisie internetowym pt. Neonatolodzy alarmują: NFZ zabiera pieniądze na noworodki Małopolski Oddział NFZ odpowiada:

Leczenie noworodków pozostaje niezagrożone

Nikt nie zmienia standardów leczenia

Wbrew zarzutom środowiska neonatologów żadna z procedur stosowanych w neonatologii nie zostaje zlikwidowana, wspomniana fototerapia noworodka w przedłużającej się żółtaczce pozostanie – zgodnie z opinią konsultanta krajowego – rozliczana na dotychczasowym poziomie, a procedury takie jak gazometria, monitorowanie ciśnienia czy obserwacja stanu noworodka w inkubatorze, jak i wiele innych – nadal będą opłacane w ramach kontraktu z NFZ. Ograniczona zostanie jedynie możliwość rozliczania świadczeń dla noworodka wymagającego normalnej opieki w droższej grupie finansowania – dedykowanej noworodkom w ciężkim stanie wymagającym intensywnej opieki.
Szpitale nadal mogą i powinny leczyć zgodnie ze standardami, nie będą jednak mogły czynności podstawowych rozliczać na poziomie świadczeń właściwych patologii noworodka. Takie praktyki niestety miały miejsce, co spowodowało drastyczny wzrost kosztów opieki neonatologicznej, pomimo nie wzrastającej liczby porodów, ani innych świadczeń potwierdzających zły stan noworodka.  Zmiany nie powstrzymują lekarzy przed realizacją opieki zgodnie z wiedzą medyczną i standardami, a jedynie zapobiegają  nieuzasadnionym medycznie kwalifikacjom patologii noworodka.

Małopolski Oddział NFZ popiera zmiany i nie znajduje jakichkolwiek powodów do obaw

Powoływanie się przez Małopolskiego Konsultanta w dziedzinie neonatologii na rozmowę z Zastępcą Dyrektora ds. Medycznych MOW NFZ było nieuprawnione i pojawiło się bez wcześniejszych uzgodnień. Przedstawiciel NFZ wskazała jedynie panu profesorowi konieczność określenia wątpliwości na piśmie, w żaden sposób natomiast nie potwierdziła obaw środowiska medycznego, ani tym bardziej nie mogła się z nimi zgodzić. Zmiany wprowadzane w zakresie rozliczania procedur są konieczne i absolutnie nie szkodzą małym pacjentom. Mają jedynie ograniczyć zjawisko błędnej klasyfikacji świadczeń, a w efekcie generowanie  wyższych kosztów nie uzasadnione stanem zdrowia noworodka.

Warto ponadto dodać,że tak jak podczas tworzenia każdego z rozwiązań dotyczących finansowania świadczeń medycznych tak i tym razem Centrala NFZ  konsultuje zmiany z ekspertami, w efekcie już wkrótce rozpoczną się prace nad kolejną grupą świadczeń związanych z kompleksową diagnostyką noworodka przyczyniającą się do ograniczenia powikłań okołoporodowych.

Wszystkie aktualności